Zahlavi

Delegaci Akademie věd přijal arménský premiér

07. 11. 2018

Místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký jednal v Arménii o vědecké spolupráci a možných studijních výměnách. Návštěva se uskutečnila u příležitosti oslav 75. výročí založení Národní akademie věd Arménské republiky.

„Arménie je zajímavá země s bohatou kulturní tradicí a velkým důrazem na vzdělání. Navštívili jsme tu špičkové centrum pro výuku mládeže v informatice a myslím, že z Arménie může vzejít mnoho nadějných talentů. Užší spolupráce by pro český výzkum určitě znamenala obohacení,“ uvedl místopředseda Jan Řídký, který zde zastupoval předsedkyni Evu Zažímalovou.

Místopředseda AV ČR Jan Řídký (vpravo) jednal i s předsedou Národní akademie Arménské republiky

Česká delegace jednala s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem v prostorách Národní akademie věd v Jerevanu. Tato instituce vznikla během 2. světové války roku 1943. Vědce zaujal i místní Památník písemnictví, v němž jsou dochované dobové arménské překlady slavných starořeckých autorů, a doplňují tak mezery tam, kde chybí originály.

Pomyslným vrcholem návštěvy byly oslavy výročí v Národním divadle, kde se sešli zástupci akademické sféry z celého světa, hojně zastoupené byly vzhledem k historickým vazbám země bývalého sovětského bloku a také Čína. Slavnostní ceremonie se zúčastnil arménský prezident Armen Sarkisjan, hlava arménské apoštolské církve Garegin II. či viceprezident Evropské asociace akademií věd (ALLEA), britský literární vědec Graham D. Caie.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Národní akademie věd Arménské republiky

Přečtěte si také