Zahlavi

Čeští vědci měří sílu zemětřesení na Islandu

31. 07. 2017

Na svatou Annu zasáhly jižní Island zvýšené otřesy země. Pocítili je i obyvatelé Reykjavíku. Výskyt zemětřesení je v této oblasti častý kvůli aktivnímu rozpínání zemské kůry a sopečné činnosti. Čeští vědci z Geofyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR spolu a islandskými seismology a geology oblast poloostrova Reykjanes podrobně monitorují. V roce 2013 zde vybudovali velmi citlivou lokální seismickou síť REYKJANET. Rovněž zde testují seismograf ROTAFON, který sleduje sopku Katla a může varovat před blížící se erupcí.

„S Islandem spolupracujeme už delší dobu. V roce 2013 jsme islandským kolegům nabídli lokální seismickou síť podle vzoru sítě WEBNET v západních Čechách. Síť REYKJANET na poloostrově Reykjanes je hustší než je obvyklé a jsme tak velmi dobře schopni jednotlivá zemětřesení lokalizovat,“ říká Jiří Málek z Ústavu struktury mechaniky hornin AV ČR.

Budování seismické stanice sítě REYKJANET českým týmem v létě 2013.

Vzájemný pohyb euro-asijské a severo-americké litosférické desky a také postupné pronikání magmatu z pláště způsobují na Islandu změny napětí pod povrchem a jeho následné uvolňování v křehké zemské kůře formou zemětřesení. Oba ústavy provádí v této oblasti intenzivní výzkum ve spolupráci s Islandskou meteorologickou službou (IMO) a Islandskou geologickou službou (ISOR).

„Na Islandu jsou seismické roje často spojeny s vulkanickou aktivitou a mohou znamenat blížící se erupci. Zatím však zůstávají všechny vulkány na Islandu klidné, včetně sopky Katla a tří vulkánů na poloostrově Reykjanes,“ uzavírá aktuální dění na Islandu Jiří Málek.

Další informace najdete v tiskové zprávě.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR