Zahlavi

Česko britský projekt „HiLASE – Centrum excelence“ zahajuje

18. 05. 2017

Za účasti představitelů Evropské komise, britských partnerů z STFC, Akademie věd a mnoha dalších významných hostů z akademické, veřejné i průmyslové sféry byla 16. května 2017 v centru HiLASE v Dolních Břežanech slavnostně zahájena realizace projektu „HiLASE – Centrum excelence“ (HiLASE CoE). Centrum HiLASE se zaměřuje na vývoj a testování nových špičkových laserových technologií a laserů nové generace.

Jde o první a jediný projekt v České republice schválený a financovaný v rámci historicky první výzvy „Widespread Teaming“ programu Horizon 2020 EU, jejímž cílem je pozdvihnout inovační potenciál členských států Evropské unie. Na financování se budou podílet Evropská komise společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a celková výše podpory dosáhne 1,2 mld Kč. Pracovat na něm budou vědci z centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR a z britského STFC (Science and Technology Facilities Council) s cílem ještě důrazněji se orientovat na průmyslové využití špičkových laserových technologií.

Podle zástupkyně Evropské komise Magdy De Carli projekt úspěšně prošel velmi náročným hodnoticím procesem a prokázal tak potenciál pracoviště zařadit se mezi „evropské klenoty vědecké excelence“.


Předsedkyně AV Eva Zažímalová označila centrum HiLASE za jedinečnou infrastrukturu výborně propojující základní a aplikovaný výzkum

Laserové centrum HiLASE je jednou z klíčových investic Fyzikálního ústavu AV ČR. Jeho ředitel Michael Prouza konstatoval: „Za Fyzikální ústav AV ČR jsem pyšný, že se podařilo vybudovat vědecké pracoviště, jehož přínos pro společnost zdaleka přesahuje hranice tohoto regionu.“

Ředitel Central Laser Facility STFC John Collier zdůraznil oboustranný přínos realizace projektu a připravenost STFC sdílet zkušenosti a know-how s českými kolegy.

Centrum HiLASE se zaměřuje na vývoj a testování nových špičkových laserových technologií a laserů nové generace s průlomovými technickými parametry a s širokým využitím pro výzkum i průmysl podstatně silnějších, výkonnějších, kompaktnějších a stabilnějších, než jsou dosavadní jinde ve světě. To již přesvědčivě dokázal diodově čerpaný pevnolátkový laser DiPOLE 100 pojmenovaný „Bivoj“, který byl navržen a zkonstruován v britské Central Laser Facility (součást STFC) a do České republiky dodán na základě smlouvy s centrem HiLASE. V polovině prosince 2016 dosáhl tento superlaser nové generace plných parametrů, pro něž byl navržen, a jako první na světě dosáhl výkonu 1000 W! Déle než hodinu a zcela bez vnějšího zásahu generoval stabilní laserové pulsy s výstupní energií 100 J na opakovací frekvenci 10 Hz, což je výsledek skutečně na absolutní světové špičce.


Pracoviště HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy

Vývojem pokročilých laserových systémů vhodných pro aplikace v hi-tech průmyslu otevírá HiLASE cestu novým průmyslovým technologiím pro úpravu materiálů např. při povrchovém vytvrzování, konstrukci polovodičových součástek či mikro/nanoobrábění atp.

Podle vedoucího centra HiLASE Tomáše Mocka bylo z celé Evropy v rámci iniciativy „Widespread Teaming“, což je zcela nový nástroj Evropské komise, vybráno pouze 10 projektů a z ČR jediný. Projekt bude trvat 5,5 roku a Evropská komise do něj klade velká očekávání. Kromě vědeckého bádání, které je samozřejmostí, má vyústit v instituci nového, moderního typu ve státech střední a východní Evropy. Při slavnostním zahájení zdůraznil, že naplnění cílů aktivity Teaming a projektu „HiLASE – Centrum excelence“ je velkou výzvou pro celý jeho tým, ale mohou stavět na dosavadních dobrých, solidních základech. Zdůraznil, že přechod k centru excelence zvýší otevřenost pracoviště směrem k externím uživatelům z řad vědecko-výzkumných institucí, firem i širší veřejnosti a rozšíří jeho nabídku pro externí uživatele. Zároveň realizace projektu přispěje ve svém důsledku ke změně myšlení samotných vědců: „Náš tým považuji po vědecké stránce již nyní za špičkový. V budoucnu se chceme soustředit na větší propojení centra s průmyslovou praxí, abychom byli schopni rychle reagovat na jejich aktuální požadavky a naplnit tak naši vizi Superlasery pro skutečný svět. Vybudovat silnou komunitu uživatelů soustředěnou kolem HiLASE je zjevně ve společném zájmu našem i našeho strategického partnera.“


Vedoucí centra HiLASE Tomáš Mocek

Tomáš Mocek zdůraznil i přání, aby HiLASE CoE pomohlo lepšímu využití již existujících, soustavně vylepšovaných i nově vyvíjených laserových technologií pomohlo zvýšit prestiž České republiky v oblasti laserů a jejich aplikací v průmyslu. Dalším cílem je úzká spolupráce na rozvoji regionálního vědecko-technologického klastru STAR (Science and Technology Advanced Region), který bude stimulovat inovace a podnikání založené na znalostní ekonomice. Stranou pozornosti nezůstává ani soustavná snaha o stálé zvyšování kvality vědeckého týmu a podpora mezinárodní mobility vědců. S tím souvisí i nutnost dlouhodobé finanční stability centra založené na kvalitním managementu, vícezdrojovém financování a otevřenosti vůči uživatelům.

Další z významných hostů slavnostního zahájení realizace projektu „HiLASE Centre of Excellence“, velvyslankyně Velké Británie v České republice Jan Thompson, zdůraznila, že Británie sice odchází z Evropské unie, ale neopouští Evropu a bude pokračovat ve spolupráci ve vědě a výzkumu více na bilaterálním základě s klíčovými partnery – a jedním z nich je i Česká republika.

Už 28. dubna navštívil centrum HiLASE za doprovodu europoslankyně za Českou republiku Martiny Dlabajové generální ředitel direktoriátu Evropské komise pro vědu, výzkum a inovace Robert-Jan Smits. Pogratuloval týmu HiLASE k obrovskému úspěchu při získávání prestižního projektu „Widespread Teaming“, což je podle jeho slov důkazem špičkové úrovně projektového týmu HiLASE CoE. Evropa nemůže světu konkurovat ani nerostnými surovinami, ani levnou pracovní silou. Jedinou cestou proto je, předčit zbytek světa inovacemi. Investuje tudíž do vědy a inovací: „Neprobíhá to jen prostřednictvím zvyšování odbornosti, školení lidí, společných projektů, ale i prostřednictvím investic do center excelence. Z toho důvodu jsme se rozhodli vypsat výzvu v rámci aktivity „Teaming“, v níž dáváme šanci modernizaci a rozvoji existujících a vzniku nových center excelence,“ říká Robert-Jan Smits a připomíná, že ze stovek návrhů bylo vybráno pouze 10 – jedním z nich je i HiLASE CoE. „Je to skvělá zpráva nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu a znovu ukazuje, že na excelenci nemá monopol jen pár zemí na severu Evropy, ale že oblasti excelence existují po celé Evropě.“

 


Robert-Jan Smits v rozhovoru s Janou Olivovou z Odboru akademických médii SSČ AV ČR

 

Na otázku, co se s novým projektem změní pro centrum HiLASE, jemuž se dostalo podpory EU už dříve a jehož cíle byly od začátku velmi ambiciózní, Robert-Jan Smits odpovídá, že se ještě víc zmodernizují používané a vyvíjené technologie a budou ještě šířeji k dispozici zákazníkům ze soukromého sektoru. „Obecně doufáme, že dokážeme vytvořit centra excelence, která budou skutečně nejlepšími z nejlepších. Když se podíváte na oněch deset vybraných projektů, jsou sice každý jiný, ale všechny mají stejný cíl: pokročit k technologiím a vybavení příští generace, ke znalostem a excelenci příští generace. To mají společné. Navíc často působí ve velmi důležitém, ale malém úseku na trhu, kde v Evropě není mnoho zařízení daného typu. To znamená, že jsou jedinečná, nejšpičkovější – a že přilákají mladé talenty.“ Vynikající úroveň se podle Roberta-Jana Smitse určuje a prokazuje pouze prostřednictvím soutěže. „Skutečně excelentní jsou ti, kdo uspějí v konkurenci se svými kolegy, získávají granty, ocenění, jako je titul centrum excelence. Excelenci tedy do velké míry určuje konkurenční boj. Proto je v rámcovém programu EU Horizon 2020 velmi tvrdá konkurence – a pokud jste vybraní a podaří se vám získat peníze, jako projekt HiLASE, pak se opravdu řadíte k nejlepším z nejlepších.“

HiLASE tedy získává nový impuls i možnosti pro naplnění svých cílů: rozvíjet vědeckou excelenci a inovační kapacity centra, maximálně využít zkušeností a know-how prestižního zahraničního partnera a vyvíjet laserové technologie s průlomovými technickými parametry pro další výzkum i praktické využití.

Připravila: Jana Olivová, Odbor akademických médií SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová a Viktor Černoch, AV ČR

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (12)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (12)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (13)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (13)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (15)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (15)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (16)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (16)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (20)_resize

2017 - 04 - 28 - HiLase_Robert Jan Smits_foto skys (20)_resize

_DSC9033_resize

_DSC9033_resize

_DSC9053_resize

_DSC9053_resize

_DSC9087_resize

_DSC9087_resize