Zahlavi

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015

12. 04. 2016

Knihou roku Nakladatelství Academia byla vyhlášena publikace Martina Kuny a kolektivu autorů Archeologický atlas Čech. Na slavnostním vyhlášení osmého ročníku Cen Nakladatelství Academia a čtvrtého ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia předal Martinu Kunovi hlavní cenu v podobě křišťálové plastiky výtvarníka Jan Exnara předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. Celkem bylo přihlášeno 56 publikací, o vítězích rozhodovala osmičlenná odborná porota v čele s prof. Ivo Krausem. Nejprodávanější knihou roku 2015 z produkce Nakladatelství Academia se stala publikace Jiřího Padevěta Krvavé finále.

 
Přehled výsledků
 
V kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce zvítězila publikace V obecném zájmu (autoři: Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.).
V kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce zvítězil Josef Lhotský s překladem knihy Jana Sappa Genesis.
V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota knihu Martina Kuny a kolektivu autorů Archeologický atlas Čech. Táž kniha se stala i absolutním vítězem, protože získala nejvyšší počet hlasů poroty.
Cenu za výtvarné zpracování publikace si odnesl Viktor Sýkora za titul Neviditelný lidský svět.
 
Cena poroty byla udělena Julii Jančárkové za publikaci Ruská malba, kresba a grafika. Publikaci vydaly Arbor vitae v Řevnicích, Galerie výtvarného umění v Náchodě a Slovanský ústav AV ČR.
Nejprodávanější knihou roku 2015 z produkce Nakladatelství Academia je dílo ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta Krvavé finále.
 
Studentská soutěž
 
Ve 4. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích.
Vítězkou kategorie Humanitní a společenské vědy se stala Daniela Poláková s prací Marie Kudeříková: Životnost mýtu a lidské zkušenosti.
V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Karolína Sezemská s prací Názvosloví organických sloučenin.
V kategorii Vědy o neživé přírodě porota vítěznou práci nevybrala.
 
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 53 diplomových prací, které hodnotila osmnáctičlenná odborná porota. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.
 
Vítězům 3. (loňského) ročníku Studentské soutěže byly předány vytištěné knihy.
Knihu Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami – vývoj, současný stav a priority územní ochrany převzal Vladimír Zýka, jehož práce zvítězila v loňském roce v kategorii Vědy o neživé přírodě.
Ivetě Škrabalové, vítězce kategorie Humanitní a společenské vědy, byla vydána kniha Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku.
V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy nebyla v loňském roce cena udělena.
 

 
Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin) – FOTOGALERIE
Připravily: Nakladatelství Academia a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR