Zahlavi

Čechovské přednášky o matematice

15. 12. 2017

Od roku 2004 pořádá Matematický ústav AV ČR prestižní přednášky k poctě Eduarda Čecha (1893–1960), jednoho z nejvýznamnějších českých matematiků 20. století. Ve čtvrtek 14. prosince se svou přednáškou vystoupil prof. Giovanni P. Galdi z Univerzity v Pittsburghu. Zároveň je prvním zahraničním odborníkem pozvaným do Matematického ústavu AV ČR na nedávno zřízenou pozici tzv. Eduard Čech Distinguished Visitor. Cílem programu je přilákat do České republiky vynikající matematiky z celého světa.

„Program Eduard Čech Distinguished Visitor jsme zřídili z podnětu Rady Matematického ústavu AV ČR. Chceme k nám přivádět matematiky, kteří svým kreativním myšlením přispějí k tvůrčímu prostředí u nás i na dalších pracovištích,“ řekl ředitel Matematického ústavu AV ČR Jiří Rákosník.

ředitel Matematického ústavu AV ČR Jiří Rákosník

Prof. Giovanni P. Galdi se v přednášce věnoval řadě důležitých úloh v oblasti matematické teorie vzájemného působení tekutin a pevných látek a představil některé nové výsledky i otevřené otázky jak pro tuhé, tak pro pružné předměty.

prof. Giovanni P. Galdi

Giovanni P. Galdi se narodil v roce 1947 v Neapoli, kde také vystudoval fyziku na Neapolské univerzitě. V současné době působí jako profesor na Univerzitě v Pittsburghu v oboru strojírenství a materiálové vědy.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také