Zahlavi

Argininová magie. Chytřejší doprava léčiv do buňky?

02. 11. 2017

Výzkumný tým Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s vědci z univerzity ve švédském Lundu objevili nový způsob, kterým se k sobě mohou vázat peptidy nebo bílkoviny. Výsledky jejich výzkumu nyní publikoval prestižní americký vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS)

„Peptidy si můžeme představit jako vlak a aminokyseliny jako jednotlivé vagony, které se do něj zapojují. Všichni víme, že stejně nabité částice se odpuzují. Náš výzkum byl o tom jak překonat toto odpuzování,“ říká Pavel Jungwirth.

Vědcům z Prahy a Lundu se podařilo najít nový vazebný motiv, kde se kladně nabité postranní řetězce argininových aminokyselin k sobě váží za přítomnosti záporně nabitých koncových skupin nebo postranních řetězců peptidů či bílkovin. Zúročili tak dlouhodobý výzkum zaměřený na pochopení neobvyklých vlastností aminokyseliny argininu, jež se s nadsázkou v biochemických kruzích označují souhrnným názvem „argininová magie“.

Detailní pohled na chemickou strukturu nově objeveného vazebného motivu.

„Nově objevený vazebný způsob nám pomůže pochopit, proč peptidy s velkým obsahem argininů snadno procházejí buněčnou membránou a jak toho využít k efektivnímu transportu molekul léčiva do buňky,“ vysvětluje Pavel Jungwirth.

Peptidy se k dopravě léků do buňky lidského organismu používají už dnes, ale s novým objevem by celý proces mohl být ještě účinnější.

 

 

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR z podkladu ÚOCHB AV ČR
Foto: ÚOCHB AV ČR