Co znamená účinně komunikovat ve vědě? Co akademici potřebují znát a co by se měli naučit, aby mohli úspěšně publikovat texty o svém výzkumu? V prezentaci, která proběhne formou dialogu, se zaměříme na základní rysy vědecké komunikace v češtině a v angličtině. Studenti se seznámí s pojmy diskurzní komunita, vědecká argumentace žánr a také s rozdílnými komunikačními normami pro psaní v angličtině a v češtiněV navazujících seminářích budou mít možnost si vybraná témata procvičit a diskutovat o nich.