Studenti si procvičí znalosti a dovednosti ze seminářů k vědecké komunikaci v češtině i v angličtině při rozboru a kritickém hodnocení několika textů, prezentací a posterů svých kolegů.