Tato hodinová přednáška představuje stručný úvod do problematiky vynálezů (tedy technických řešení) a možnosti jejich právní ochrany v ČR formou patentu nebo užitného vzoru. Představí postupně podmínky, které musí vynález splnit, aby byl patentovatelný, ukáže na zjednodušeném příkladu, jak vypadá přihláška vynálezu a jak probíhá řízení o přihlášce před příslušným úřadem. Také vysvětlí, kdo má vlastně na patent právo a zda je toto právo nějak omezené. Letmo se dotkne i možností zahraniční patentové ochrany a nastíní možnosti, jak naložit s výsledky vlastního výzkumu.