Hodnocení výzkumu poskytuje informace pro strategické plánování na různých organizačních úrovních: státu, institucí, ale také pro výzkumné a publikační strategie jednotlivců. Různé formy hodnocení provází výzkumníky a výzkumnice celou profesionální kariéru. Ti, kteří se ve vysoce konkurenčním a dynamickém prostředí výzkumu, vědeckého publikování a hodnocení akademických aktivit dobře zorientují, mají výhodu. Kurz představí základní principy národního hodnocení v České republice, ale především se zaměří na dobrou praxi v celosvětovém kontextu. Zdůrazníme respektování oborové rozmanitosti a zodpovědnosti v hodnocení výzkumu. Odhalíme také, jak může o procesech hodnocení informovat bibliometrie a zároveň jak může podpořit jednotlivce v prioritách, strategických volbách a sebeprezentaci.