V přednášce jsou nejdříve vysvětleny teoretické principy, jichž by se měli autoři posterů držet, aby jejich výtvory byly dobře čitelné, srozumitelné a přitom esteticky upravené. Studenti se seznámí s doporučovanými kombinacemi barev pozadí a popředí (textu) pro optimální kontrast, vhodnými fonty, členěním obsahu na sloupce a odstavce apod. Časté chyby začátečníků jsou demonstrovány na zhruba desítce ukázek stažených z internetu. Těžiště přednášky spočívá v popisu vhodného programového vybavení pro tvorbu posterů; oblíbený Microsoft PowerPoint se vůbec nedoporučuje, naproti tomu je ukázáno, že mnohem lepší náhradou je jiná složka MS Office, a sice Microsoft Publisher. Z kategorie tzv. svobodného software jsou doporučovány Scribus a Inkscape, pomocí nichž dosáhnout skvělých výsledků, je však nutná znalost aspoň základů typografie. Z placených programů je zmíněn produkt PosterGenius od firmy SciGen, který poskytuje výborné výsledky s minimem úsilí, přičemž jeho cena je dostupná i pro tuzemskou akademickou komunitu. Konec semináře je zaměřen na elektronické postery, jejichž technika výroby i použití jsou dosti odlišné od klasických plakátových sdělení, lze však předpokládat, že v budoucnu se s nimi budeme setkávat stále častěji.