Přednáška je zaměřena na základní orientaci v systému evropských programů a odpovídající informační zdroje. Bude prezentován program pro financování výzkumu a inovací - HORIZONT EVROPA - HE, jeho struktura i základní pravidla pro implementaci projektů.  Více než čtvrtina rozpočtu HE je určena na vědeckou excelenci a je soustředěna do prvního pilíře programu, kam patří i schémata určená pro profesní růst a mobilitu výzkumníků, důležitá zejména pro PhD. Prezentace uvede také praktické tipy a doporučení pro rozvoj kariéry a zpracování návrhu projektu.