Přednáška je zaměřena zejména na publikační/prezentační etiku a etiku recenzní činnosti. Budou vysvětleny základní typy etických pochybení – falšování výsledků, upravování experimentálních dat, plagiátorství a self-plagiátorství, vícenásobné zaslání rukopisu, oprávněné a neoprávněné autorství a další. Vše bude ilustrováno nedávnými skutečnými případy v české vědě. Přednáška se nezabývá etikou mezilidských vztahů na pracovišti, lékařskou a bio etikou.