Přednáška je rozdělena do tří částí:

  1. Bezpečnost přenosu dat v Internetu,
  2. Bezpečnostní incidenty v Internetu,
  3. Ochrana soukromí na internetu.

První část upozorňuje na nutnost používání přenosových mechanismů založených na šifrování (VPN, https, ssh, …) a to zejména při přenosech osobních nebo jinak citlivých dat.

V druhé části je popsáno 5 základních kategorií bezpečnostních hrozeb a incidentů. K aktuálním hrozbám jsou uvedeny typické příklady. Zároveň jsou zmíněny praktické možnosti ochrany a shrnuta doporučení pro zvýšení bezpečnosti práce na Internetu.

Poslední část přednášky je věnována problematice ochrany soukromí uživatelů při používání Internetu. Je zdůrazněno nebezpečí zneužití tzv. digitálních stop vznikajících zejména při aktivních vystupováních v sociálních sítích.