Tento seminář probíhá v češtině. Studenti se seznámí se všemi fázemi tvorby vědeckého textu, od počátečního nápadu přes formulaci tématu či výzkumného problému až po textaci a úspěšnou strategii při komunikaci s redakcemi vědeckých časopisů. Naučí se, jak vytvořit kvalitní titul článku, jak dobře napsat úvodní pasáž textu a jak dosáhnout toho, aby text držel pohromadě. Během semináře budou využívány materiály v češtině a v angličtině. Diskutovat budeme o různých technikách psaní.