Zahlavi

A / Easy: O životě mimo Zemi, zvířecích astronautech a nevšedních dějinách

30. 10. 2023

Je někde ve vesmíru život? A pokud ano, jak vypadá? Budou lidé někdy kolonizovat vesmír? Proč je to obtížnější, než jsme si mysleli? Přečtěte si v aktuálním čísle popularizačního časopisu Akademie věd ČR A / Easy.

Obálka Easy
A / Easy 2/2023 (verze k listování)
A / Easy 2/2023 (verze ke stažení)

O možném životě mimo Zemi, plánech na dobývání kosmu, základnách na Měsíci a na Marsu a dalších zajímavostech čtěte na stranách 22–31.  

Další témata:

Rozhovory se studentkami a studentem, kteří se účastnili roční stáže na pracovištích Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená věda najdete na str. 20–21.  

Rozhovor s historikem Vojtěchem Kesslerem o Databázi dějin všedního dne. Co jsou dějiny všedního dne? Jak se můžeme podílet na zachování historické paměti naší země? Podívejte se na str. 34–39.

Historik Vojtěch Kessler
„Část archivu nám přivezli dodávkou. Byla to kvanta krabic s neuspořádaným materiálem,“ vzpomíná na začátky Databáze dějin všedního dne historik Vojtěch Kessler (foceno v Retro Muzeu Praha v Obchodním domě Kotva).

Magazín A / Easy je nástupcem časopisu AΩ / Věda pro každého. Vychází jednou za půl roku vždy při příležitosti jedné ze dvou velkých popularizačních akcí Akademie věd ČR – Veletrhu vědy na jaře a Týdnu AV ČR na podzim.

Všechna dosavadní čísla časopisu A / Easy a AΩ / Věda pro každého, ale i periodika A / Magazín (dříve A / Věda a výzkum) naleznete na našem webu.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec (portrét), Josef Landergott (koláž)
Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Vědy o Zemi

Vědecká pracoviště

Výzkum ve vědách o Zemi je soustředěn na dvě hlavní oblasti: globálně kontinentální fyzikální a geologické problémy složení, struktury a vývoje zemského tělesa, včetně jeho plynného obalu, a lokálně regionální vlastnosti vnitřní struktury území České republiky, jež představuje unikátní geologickou formaci v Evropě. Historie českých a moravských geologických jednotek, oscilace klimatu a environmentální proměny v nedávné geologické minulosti jsou předmětem rostoucího zájmu, stejně tak jako paleomagnetismus, paleontologie a procesy v horninovém prostředí vyvolané lidskou činností. Studují se příčiny indukovaných seismických vln, je mapována kontaminace půdy a sedimentů, jsou vyhledávány a vyšetřovány lokality vhodné jako případná úložiště radioaktivních odpadů. Přechodové a horní vrstvy atmosféry jakož i bližší okolí Země jsou zkoumány především z globálního hlediska fyziky jejího plynného obalu, zatímco klimatické předpovědi a studium dlouhodobých změn atmosférické cirkulace jsou omezeny převážně na oblast střední Evropy. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 480 zaměstnanci, z nichž je asi 320 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce