Obhajoba disertační práce doc. JUDr. Jakuba Handrlici, L.L.M., Ph.D., " Jaderné právo a právní futurizmus" se koná 19. října 2020 ve 13:00 hodin před komisí Právní vědy v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. Ústav státu a práva SAV, Bratislava
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Právnická fakulta Univerzity Komenského

 


 

Obhajoba disertační práce doc. Dr. Ing. Miroslava Rozložníka, "Gram-Schmidt orthogonalization in presence of rounding errors" se koná 10. listopadu 2020 v 10:00 hodin před komisí Matematická analýza a příbuzné obory v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., Praha 1, Žitná 25, v zasedací místnosti v prvním patře zadní budovy.

Teze disertace

Oponenti:

prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU-VŠB Ostrava
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. Stavebná fakulta STU Bratislava

 


 

Obhajoba disertační práce doc. Mgr. Milana Pokorného, Ph.D., "Steady compressible Navier-Stokes-Fourier systém and related problems: Large data results" se koná 10. listopadu 2020 v 11:15 hodin před komisí Matematická analýza a příbuzné obory v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., Praha 1, Žitná 25, v zasedací místnosti v prvním patře zadní budovy.

Teze disertace

Oponenti:

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni
prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. Matematický ústav AV ČR
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislavě.