Zahlavi

PODCAST: Sinice zabíjejí i léčí. Čím fascinují vědkyni Elišku Maršálkovou?

11. 08. 2022

Eliška Maršálková působí v Centru pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanického ústavu AV ČR, kde se dlouhodobě zabývá způsoby, jak z vodních nádrží odstranit sinice a jejich toxiny. Proč je nutné pro každou vodní plochu zvolit individuální postup? Jak ovlivňuje chov ryb přemnožení sinic a jsou všechny jejich druhy pro lidi a zvířata nebezpečné? Jak si každý z nás může otestovat, jestli jsou v nádrži sinice? Letní díl podcastu zve k brněnským Splaviskám.

Vzorky se odebírají odběrákem, který vypadá jako vodní pistole ve tvaru válce, a to z hloubky zhruba třiceti centimetrů pod hladinou, tedy ve vrstvě, kde se pohybují plavci. Odběry se dělají na několika místech a vyhodnocuje se množství buněk sinic v jednom mililitru vody. Jestliže jejich počet dosáhne sto tisíc na mililitr, zakazuje se koupání. Zhoršená kvalita už je ale zhruba při dvaceti tisících.

„Ne všechny sinice jsou nebezpečné. Ale ty, které produkují neurotoxiny, mohou způsobit i smrt. V našem prostředí můžeme v této souvislosti pozorovat úhyn labutí a v Africe mohou sinice zabíjet i slony, kteří se napili z infikovaných kaluží,“ říká v podcastu Věda na dosah Eliška Maršálková z Botanického ústavu AV ČR. 

Rozhovor si poslechněte na Spotify, Google Podcasts, iTunes nebo Anchoru. Seznam všech dosavadních epizod najdete na naší stránce věnované podcastu.

Apple Podcasts Logo Google Podcasts Logo   Spotify Logo
Kontakt na autorský tým podcastu: kostelnikova@ssc.cas.cz a matuskova@ssc.cas.cz.

Audio, text a foto: Jitka Kostelníková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce