Zahlavi

Grantový program americké Office of Naval Research Global

27. 07. 2022

Rádi bychom Vás informovali o grantovém programu americké Office of Naval Research Global (ONR Global), který je zaměřen na ukrajinské vědecké pracovníky a jejich kolegy.

Jedná se o typ grantu tzv. seed fund, a proto je kladen důraz na výzkum v jeho raném stádium. Návrhy podané do soutěže by měly odpovídat kategorii „high risk/high reward fundamental research“. ONR Global může udělit jeden nebo více grantů. Počet grantů a výše finančních prostředků bude záviset na předložených návrzích.

Primární oblasti zájmu ONR Global:

  • Fyzika, zejména kvantová fyzika (včetně teoretické)
  • Kvantová optika / kvantové snímání
  • Biologické vědy/technologie/vědy o Zemi
  • Umělá inteligence / strojové učení
  • Zpracování signálu
  • Syntetická biologie
  • Síla a energie
  • Senzory a vytváření snímání

Úvodní abstrakty návrhů se posílají na e-mailovou adresu: rihova@kav.cas.cz (Mgr. Markéta Říhová, Odbor mezinárodní spolupráce KAV ČR).

Uzávěrka pro předkládání návrhů je 5. srpna 2022.

Více informací o grantu ONR Global naleznete v přiložených souborech: ONR Global Research Grant, Attachment 3 - NAME_INSTITUTION_DATE_NICOP-QuadChart Template, Attachment 2 - White Paper Template, Attachment 1 - N00014-22-S-B001-Amendment-0001.

 

Obrázek: Chief Scientist | Office of Naval Research (navy.mil)

Zasílání aktualit OMS

Přihlásit se k odběru aktualit