Zahlavi

Delegaci Akademie věd přijal arménský premiér

07. 11. 2018

Místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký jednal v Arménii o vědecké spolupráci a možných studijních výměnách. Návštěva se uskutečnila u příležitosti oslav 75. výročí založení Národní akademie věd Arménské republiky.

„Arménie je zajímavá země s bohatou kulturní tradicí a velkým důrazem na vzdělání. Navštívili jsme tu špičkové centrum pro výuku mládeže v informatice a myslím, že z Arménie může vzejít mnoho nadějných talentů. Užší spolupráce by pro český výzkum určitě znamenala obohacení,“ uvedl místopředseda Jan Řídký, který zde zastupoval předsedkyni Evu Zažímalovou.

Místopředseda AV ČR Jan Řídký (vpravo) jednal i s předsedou Národní akademie Arménské republiky

Česká delegace jednala s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem v prostorách Národní akademie věd v Jerevanu. Tato instituce vznikla během 2. světové války roku 1943. Vědce zaujal i místní Památník písemnictví, v němž jsou dochované dobové arménské překlady slavných starořeckých autorů, a doplňují tak mezery tam, kde chybí originály.

Pomyslným vrcholem návštěvy byly oslavy výročí v Národním divadle, kde se sešli zástupci akademické sféry z celého světa, hojně zastoupené byly vzhledem k historickým vazbám země bývalého sovětského bloku a také Čína. Slavnostní ceremonie se zúčastnil arménský prezident Armen Sarkisjan, hlava arménské apoštolské církve Garegin II. či viceprezident Evropské asociace akademií věd (ALLEA), britský literární vědec Graham D. Caie.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Národní akademie věd Arménské republiky

Přečtěte si také

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce