Zahlavi

Akademie věd rozvíjí kooperaci s přední francouzskou vysokou školou INSA Lyon

29. 11. 2019

Memorandum o porozumění mezi Akademií věd a francouzským Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon) podepsal včera místopředseda AV ČR Jan Řídký. Cílem Memoranda je podporovat a rozvíjet možnosti spolupráce na poli vědy a vzdělávání mezi Českou a Francouzskou republikou, a to jak mezi vědci, tak mezi studenty – formou vzájemné výměny informací, znalostí a podpory excellence.

Možnosti nové mezinárodní vědecké spolupráce Akademie věd se špičkovými francouzskými výzkumníky se rozšiřují. Vedle osvědčené francouzsko-české platformy CEFRES, která v Čechách rozvíjí své aktivity již téměř tři desetiletí, se včera – zejména pro aplikovanou vědu a technické obory výzkumu – otevřely nové příležitosti.

Místopředseda a člen Akademické rady AV ČR Jan Řídký podepsal Memorandum o spolupráci s přední francouzskou technickou vysokou školou, Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon). Podpisu memoranda, na něž budou navazovat projekty a výzkumné i vzdělávací aktivity jednotlivých pracovišť Akademie věd, se zúčastnili také členové Akademické rady Hana Sychrová a Pavel Krejčí, který byl iniciátorem této unikátní spolupráce. Na dalších pět let, po něž bude Memorandum platné, se tak mohou čeští vědci, ale i postdoktorandi chopit šance těsně spolupracovat s institucí, která disponuje 23 výzkumnými laboratořemi s více než 680 výzkumníky a až 650 postdoktorandy.

První kroky vznikajících společných aktivit se přitom odehrály již tento týden, kdy francouzská delegace z INSA Lyon navštívila Ústav informatiky AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR a Ústav teorie informace a automatizace AV ČR.

Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon) byl založen v roce 1957 a je nejstarší a největší ze skupiny šesti francouzských vysokých škol, vytvářející společně síť technického vzdělávání INSA. Tato skupina vysokých škol dohromady sdružuje až 80 000 diplomovaných inženýrů a 5 000 absolventů doktorandského studia. Z celkového počtu 5 400 studentů pochází třetina ze zahraničí.

Na fotografii (zleva) Arnaud Heibig, Damien Fabrègue, Marie-Christine Baietto, INSA Lyon, Jan Řídký, Hana Sychrová, Pavel Krejčí, AV ČR

Připravila: Denisa Jetelinová, Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR, ve spolupráci s Markétou Růžičkovou, Odbor mediální spolupráce Kanceláře AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

BE8A0486

BE8A0486

BE8A0496

BE8A0496

BE8A0512

BE8A0512

BE8A0515

BE8A0515

BE8A0551

BE8A0551

BE8A0561

BE8A0561

BE8A0566

BE8A0566

BE8A0568

BE8A0568

BE8A0570

BE8A0570

BE8A0585

BE8A0585

BE8A0591

BE8A0591

BE8A0595

BE8A0595

BE8A0599

BE8A0599

BE8A0603

BE8A0603

BE8A0605

BE8A0605

BE8A0608

BE8A0627

BE8A0629

BE8A0632

BE8A0645

BE8A0652

BE8A0670

BE8A0688

Přečtěte si také

Matematika, fyzika a informatika

Vědecká pracoviště

Fyzikální výzkum pokrývá široké spektrum problémů, od základních složek hmoty a fundamentálních přírodních zákonů, zahrnující i zpracování dat z velkých urychlovačů, až po fyziku plazmatu při vysokých tlacích a teplotách, fyziku pevných látek, nelineární optiku a jadernou fyziku nízkých a středních energií. Astrofyzikální výzkum se soustřeďuje na výzkum Slunce – především erupcí, na dynamiku těles slunečního systému a na vznik hvězd a galaxií. V matematice a informatice se studují jak vysoce abstraktní disciplíny jako logika a topologie, tak i statistické metody a diferenciální rovnice a jejich numerická řešení. Přitom i čistě teoretické výzkumy v oblastech, jakou jsou např. neuronové sítě, optimalizace a numerické modelování, bývají často motivovány konkrétními problémy nejen v přírodních vědách. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1600 zaměstnanci, z nichž je asi 630 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce