Zahlavi

Koncert FOK pro Akademii věd připomněl 80. výročí narození Petra Hapky

23. 05. 2024

Na hotelu v Olomouci, Šaškové počmáraní nebo První noc v novém bytě. I tyto písně zazněly 21. května 2024 na koncertu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který vznikl ve spolupráci s Akademií věd ČR. Písňový večer v Divadle Hybernia totiž připomněl nedožité 80. narozeniny skladatele Petra Hapky. Večerem provázel zpěvák Ondřej Ruml.

Spolupráce Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Akademie věd ČR má letitou tradici. „Příběh začal asi před deseti lety, kdy jsme se setkali s tehdejším předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem a dohodli se, že bychom mohli jednou za rok uspořádat koncert Pražských symfoniků pro zaměstnance a přátele Akademie věd,“ vzpomněl ředitel orchestru Daniel Sobotka.

„Minulé roky jsme v projevech pojmenovávali podobnosti mezi uměním a vědou – jmenovali jsme například talent a kreativitu, ale jednu věc jsme nezmínili. Umění i věda potřebují svobodu, ochotu i odvahu jít proti paradigmatům i stylům,“ zdůraznila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Koncert pořádaný k 80. výročí narození Petra Hapky je podle ní v tomto směru symbolický. „Myslím, že právě Petr Hapka svobodu ctil a měl také svůj osobitý styl.“


Eva Zažímalová a Daniel Sobotka

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, který na pódiu „zpíval“ – u úvodní písně Yo soy el cantante i doslova – pod taktovkou uznávané dirigentky Michaely Rózsa Růžičkové, doprovázel sólisty Ondřeje Rumla a Lenku Novou. Doplnil je Matej Benko Quintet. Zaměstnanci a hosté Akademie věd ČR si tak poslechli orchestrálně barevné úpravy proslulých, ale i méně známých písní nejen od autorského tandemu Hapka a Horáček, které tvořily polovinu repertoáru.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

untitled-0001

untitled-0001

untitled-0002

untitled-0002

untitled-0003

untitled-0003

untitled-0004

untitled-0004

untitled-0005

untitled-0005

untitled-0006

untitled-0006

untitled-0007

untitled-0007

untitled-0008

untitled-0008

untitled-0009

untitled-0009

untitled-0010

untitled-0010

untitled-0011

untitled-0011

untitled-0012

untitled-0012

untitled-0017

untitled-0017

untitled-0018

untitled-0018

untitled-0019

untitled-0019

untitled-0023

untitled-0023

untitled-0027

untitled-0027

untitled-0031

untitled-0031

untitled-0036

untitled-0036

untitled-0040

untitled-0040

untitled-0044

untitled-0045

untitled-0052

untitled-0054

untitled-0092

untitled-0107

untitled-0122

untitled-0124

untitled-0125

untitled-0127

untitled-0128

untitled-0132

untitled-0138

untitled-0139

untitled-0140

untitled-0148

untitled-0173

untitled-0178

untitled-0180

untitled-0194

untitled-0195

untitled-0197

untitled-0212

untitled-0225

untitled-0235

untitled-0245

untitled-0248

untitled-0256

untitled-0262

untitled-0269

untitled-0273

untitled-0290

untitled-0297

untitled-0299

untitled-0304

untitled-0305

untitled-0311

untitled-0317

untitled-0323

untitled-0326

untitled-0331

untitled-0334

untitled-0337

untitled-0348

untitled-0360

untitled-0364

untitled-0375

untitled-0380

untitled-0389

untitled-0390

untitled-0413

untitled-0423

untitled-0439

untitled-0444

untitled-0446

untitled-0456

untitled-0468

untitled-0477

untitled-0480

untitled-0491

untitled-0515

untitled-0524

untitled-0526

untitled-0530

untitled-0544

untitled-0548

untitled-0555

untitled-0557

untitled-0574

untitled-0585

untitled-0596

untitled-0648

untitled-0650

Přečtěte si také

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce