Zahlavi

Slavnostní přednáška AV ČR představila možnosti nukleární medicíny

05. 04. 2022

Výzkum radionuklidů má za sebou dlouhý a fascinující vývoj. Jejich objev začali fyzikové, využití ale našly v technice, biologii a medicíně. Právě spojnici mezi fyzikou a lékařstvím poodhalila slavnostní přednáška Ondřeje Lebedy z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Zájemci si mohou zpětně celou přednášku prohlédnout na webu České televize.

V současné medicíně mají radionuklidy své nezastupitelné místo. Využívají se například při léčbě onemocnění štítné žlázy a nenahraditelné jsou také v léčbě různých typů karcinomu. Na jejich vlastnostech je postaveno celé jedno lékařské odvětví: nukleární medicína. Využívají se v diagnostice, léčbě i výzkumu. Uplatňuje se v takzvané teranostice, ve vědním oboru, který se zabývá moderními protirakovinnými látkami a cílenou léčbou karcinomu. 

Radionuklidy procházejí spontánním radioaktivním rozpadem a uvolňují takzvané gama záření. V přírodě se vyskytují jako produkt kosmických jevů, vznikají například při výbuchu supernov. Na Zemi je najdeme v podobě prvků jako je radium nebo polonium. Přirozeně se tvoří také v naší atmosféře vlivem kosmického záření.

Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR během své slavnostní přednášky.
Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR během své slavnostní přednášky.

Ve své slavnostní přednášce nazvané Podivuhodný svět radionuklidů: od fyziky k medicíně se Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR věnoval aplikacím těchto látek v lékařství a při léčbě nádorových onemocnění. Zároveň posluchače provedl fascinujícím historickým vývojem našich znalostí o radionuklidech, který započal na přelomu 19. a 20. století. Během svého exkurzu tak propojil obory jaderné a lékařské fyziky, radiofarmaceutiky a radioterapie.

K přednášku Ondřeji Lebedovi blahopřála také Eva Zařímalová, předsedkyně AV ČR.
K přednášku Ondřeji Lebedovi blahopřála také Eva Zařímalová, předsedkyně AV ČR.

Ondřej Lebeda je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu a vývoje radiofarmak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Věnuje se například měření excitačních funkcí jaderných reakcí a přípravě radionuklidů pro radiofarmaka a fyzikální výzkum. Svou prací se mimo jiné významně podílí na úspěších mezinárodního projektu KATRIN pro stanovení klidové hmotnosti neutrina. Je autorem a spoluautorem více než sedmi desítek prací v mezinárodních impaktovaných časopisech. „V současnosti je naší největší výzvou aktivace aktinia-225. Jde o nuklid, který svůj potenciál v léčbě a diagnostice už ukázal, ale jeho přísun je celosvětově omezený," popsal jeden ze současných cílů bádání v oboru. 

Slavnostní přednášku z cyklu Akademie věd ČR – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu si můžete prohlédnout na webu České televize.

Více o působení Ondřeje Lebedy najdete zde:

Zdroj plynného kryptonu z ÚJF je již v Karlsruhe
Měření hmotnosti neutrina

Text: Jan Hanáček, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative CommonsText a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-13

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-13

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-16

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-16

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-18

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-18

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-20

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-20

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-23

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-23

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-29

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-29

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-38

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-38

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-40

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-40

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-48

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-48

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-53

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-53

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-65

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-65

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-7

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-7

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-70

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-70

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-73

2022-04-04_Prednaska Ondrej Lebeda_Radionuklidy KAV_web-73

2022-04-05_Ondrej_Lebeda_slavnostní přednáška

2022-04-05_Ondrej_Lebeda_slavnostní přednáška

Přečtěte si také

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce