Zahlavi

Pedagogové se mohou hlásit na Letní vědecký kemp, který pořádá Akademie věd

29. 06. 2022

Již tradiční vzdělávací akce pro pedagogy – Letní vědecký kemp – se uskuteční letos v srpnu v Třešti na Vysočině. Učitelé chemie, biologie, fyziky a matematiky ze základních i středních škol se mohou přihlásit do 14. července 2022. Workshopy s ukázkami experimentů povedou vědci z Akademie věd ČR.   

Pedagogové se dozví nejen spoustu nových poznatků ze svých oborů, ale především získají tipy na zajímavé didaktické pomůcky, interaktivní programy a aktivity, které jim pomohou zpestřit jejich výuku. Důraz při volbě experimentů je kladen na jejich finanční „nenáročnost“ a zařazení do Rámcových vzdělávacích programů na příslušném stupni škol.

Letní vědecký kemp je letos rozdělen do tří kurzů, celková kapacita každého z nich je 14 účastníků:  

  • 8.–12. 8. 2022 pro učitele a učitelky základních škol
  • 12.–16. 8. 2022 pro učitele a učitelky fyziky a matematiky 
  • 16.–20. 8. 2022 pro učitele a učitelky chemie a biologie 

Kurzem pro pedagogy základních škol provedou Andrea Tláskalová, Jitka Soukupová, Václava Kopecká a Jitka Houfková, které účastníkům ukážou badatelsky orientované vyučování, výrobu modelů a pokusy ve venkovní učebně.

Učitelé a učitelky fyziky a matematiky se budou věnovat vesmírným tělesům a astronomii s Milošem Tichým, optice a laserům s Ivanem Kašíkem a Martinem Ledenským, případně různým typům otevřených a prakticky založených matematických úloh s Libuší Samkovou.

Kurz pro pedagogy chemie a biologie nabídne experimenty demonstrující transport vody rostlinou s Janem Kolářem. Chemickými tématy pak účastníky kurzu provede Tomáš Slanina, laureát Prémie Otto Wichterleho.

Více informací o Letním vědeckém kempu včetně odkazů na přihlášky najdete na www.otevrenaveda.cz.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, AV ČR

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce