Zahlavi

PODCAST: Vítr ve vlasech. O dámském automobilismu s Michaelou Žákovou

16. 06. 2022

Michaela Žáková z Historického ústavu AV ČR se zabývá dějinami šlechtických elit, filantropie i dámského automobilismu. Jaké ženy usedly za volant v pionýrském období automobilismu a co měly tehdy na sobě? Jaké příběhy střežil Tereziánský ústav na Pražském hradě, který poskytoval útočiště neprovdaným šlechtičnám? A jak se proměňovala dobročinnost? Držte si klobouček, vyrážíme vstříc další epizodě podcastu Věda na dosah!

„Mám ráda příběhy žen, které se nebály vzdorovat dobovým společenským konvencím a byly ochotné zažít dobrodružství,“ říká v podcastu Michaela Žáková. 

Rozhovor si poslechněte na Spotify, Google Podcasts, iTunes nebo Anchoru. Seznam všech dosavadních epizod najdete na naší stránce věnované podcastu.

Apple Podcasts Logo Google Podcasts Logo   Spotify Logo
 
Kontakt na autorský tým podcastu: kostelnikova@ssc.cas.cz a matuskova@ssc.cas.cz.

Audio: Jitka Kostelníková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Text: Jitka Kostelníková, Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Akademie věd ČR (v galerii Jana Plavec, Leona Matušková a archivní snímky
Allgemeine Automobil-Zeitung, Sport a hry a Sport im Bild)

Historička Michaela Žáková se zabývá inspirativními ženami minulosti.

Historička Michaela Žáková se zabývá inspirativními ženami minulosti.

Historička Michaela Žáková se zabývá inspirativními ženami minulosti.
Michaela Žáková napsala knihu o Tereziánském ústavu šlechtičen.

Michaela Žáková napsala knihu o Tereziánském ústavu šlechtičen.

Michaela Žáková s autorkou podcastu Jitkou Kostelníkovou v podcastovém studiu Kampusu Hybernská

Michaela Žáková s autorkou podcastu Jitkou Kostelníkovou v podcastovém studiu Kampusu Hybernská

První pražská automobilistka Olga Prochásková (zdroj: Sport a hry, 15. 5. 1905)

První pražská automobilistka Olga Prochásková (zdroj: Sport a hry, 15. 5. 1905)

Carl a Teresa Schönbornovi, motoristický pár počátku 20. století (zdroj: Allgemeine Automobil-Zeitung, 21. 6. 1903)

Carl a Teresa Schönbornovi, motoristický pár počátku 20. století (zdroj: Allgemeine Automobil-Zeitung, 21. 6. 1903)

Automobilistka a závodnice Helene Morariu, známá jako „slečna bez šoféra“ (zdroj: Sport im Bild, 1911, č. 28)

Automobilistka a závodnice Helene Morariu, známá jako „slečna bez šoféra“ (zdroj: Sport im Bild, 1911, č. 28)

Přečtěte si také

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce