Zahlavi

PODCAST: O putování městskou džunglí a vztahu člověka a přírody

09. 11. 2021

Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR v podcastu Věda na dosah prozradí, kde lze uprostřed Prahy narazit na nefalšovanou městskou džungli. Přímo při pouti pražskou krajinou se dozvíme, jak souvisí mikulášská nadílka s invazí fíkovníků do Čech, ale také v čem byla přírodě prospěšná ničivá povodeň a které pochutiny si můžeme připravit z volně rostoucí městské květeny. Přijměte pozvání na netradiční audioprocházku s poetizujícím botanikem Jiřím Sádlem.

Tuto i další epizody podcastu Věda na dosah naleznete v rubrice Podcasty. A samozřejmě na všech hlavních podcastových platformách. Jsme také na česképodcasty.cz. Pokud se vám naše podcasty líbí, můžete tam pro ně hlasovat.

Apple Podcasts Logo Google Podcasts Logo Spotify Logo

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Audio: Martin Ocknecht, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

2021_11_09_Sadlopodcast (01)

2021_11_09_Sadlopodcast (01)

2021_11_09_Sadlopodcast (02)

2021_11_09_Sadlopodcast (02)

2021_11_09_Sadlopodcast (03)

2021_11_09_Sadlopodcast (03)

2021_11_09_Sadlopodcast (04)

2021_11_09_Sadlopodcast (04)

2021_11_09_Sadlopodcast (05)

2021_11_09_Sadlopodcast (05)

2021_11_09_Sadlopodcast (06)

2021_11_09_Sadlopodcast (06)

2021_11_09_Sadlopodcast (07)

2021_11_09_Sadlopodcast (07)

2021_11_09_Sadlopodcast (08)

2021_11_09_Sadlopodcast (08)

2021_11_09_Sadlopodcast (09)

2021_11_09_Sadlopodcast (09)

2021_11_09_Sadlopodcast (10)

2021_11_09_Sadlopodcast (10)

2021_11_09_Sadlopodcast (12)

2021_11_09_Sadlopodcast (12)

Přečtěte si také

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce

-->