Zahlavi

Klimatická změna ohrožuje pěstování chmele a chuť piva, upozorňují vědci

11. 10. 2023

Růst teplot a častější sucha vedou ke snižování výnosu chmele v tradičních chmelařských oblastech v Evropě. Zároveň s výnosem se snižuje obsah alfa látek, které určují chuť a hořkost piva. Upozorňují na to vědci z CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v nové studii uveřejněné časopisem Nature Communications. Dobrou zprávou je, že Česko patří mezi země méně ohrožené, přesto by se změnami klimatických podmínek měli zemědělci počítat a připravit se na ně.

Vědci předpokládají, že výnos chmele by do roku 2050 mohl poklesnout v rozmezí od 4 do 18 % a obsah alfa látek o 20 až 31 % proti současnosti. Aby si pěstitelé udrželi produkci, která uspokojí poptávku, mají několik možností.

„Mohou přesunout chmelnice do vyšších nadmořských výšek, do míst s vyšší hladinou spodní vody v údolích řek, stavět zavlažovací systémy či pěstovat odolnější odrůdy. Mohou také jinak orientovat řádky na poli a proti intenzivnímu slunečnímu svitu používat stínění, což je však poměrně drahé,“ říká vedoucí výzkumného týmu Martin Možný z oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy centra CzechGlobe.


Pivo se někdy považuje za český národní nápoj. Přírodní podmínky k pěstování chmele se ale poslední dobou mění.

Je Žatecko „za vodou“?
Regionů pro pěstování chmele není mnoho, protože rostlina je náročná na specifické klimatické i přírodní podmínky. Změny klimatu přitom dopadnou na různé oblasti nerovnoměrně. Lépe na tom budou severněji položené pěstitelské kraje, jako je bavorské Hallertau či české Žatecko. To vychází ze studie v porovnání regionů vůbec nejlépe. Naopak hůře na tom budou jižněji položená místa, jako je Slovinsko nebo oblast Tettnang v jižním Německu poblíž Bodamského jezera.

„Výsledky ukazují, že kvůli růstu teplot vzduchu dozrává chmel až o dvacet dnů dříve než v minulosti. Dozrávání se navíc posouvá do horkých dnů, což má negativní dopad na obsah alfa látek,“ vysvětluje Martin Možný. Pokles množství srážek a epizody sucha mají zase negativní dopad na výnos.


Vysoké teploty a sucha jsou bohužel stále častější a zemědělci by se měli novým podmínkám přizpůsobit.

Suchu se dá částečně čelit také tím, že zemědělec bude šetrněji nakládat s půdou, aby se tolik nevysušovala, změní hnojení a bude pěstovat krycí plodiny pro podporu růstu kořenů.

Fenoménu sucha jako jednomu z projevů klimatických změn jsme se obsáhleji věnovali v časopise A / Věda a výzkum a také v podcastu Akademie věd:

 

Více informací včetně kontaktů naleznete v tiskové zprávě AV ČR.

Originální studii v časopise Nature Communications naleznete zde.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock
Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce