Zahlavi

Do Fyziologického ústavu putuje ocenění HR Excellence in Research Award

18. 03. 2019

Fyziologický ústav AV ČR rozšířil úzkou skupinu vědeckých a univerzitních pracovišť oceněných významným evropským certifikátem HR Excellence in Research Award. Evropská komise tuto cenu uděluje pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů a zaručování profesionálních a etických pracovních podmínek.

Prestižním titulem HR Excellence in Research Award se v Evropě může pyšnit okolo 460 vědeckých či univerzitních ústavů, ale v České republice jím byla oceněna zatím jen hrstka zaměstnavatelů. Fyziologický ústav je přitom již třetím pracovištěm Akademie věd, kterému se toto ocenění podařilo získat. V lednu letošního roku ho vydobyl Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, v únoru pak Biologické centrum AV ČR.

Kvalitní pracovníci jsou ve vědě nepostradatelní

„Uvědomujeme si nepostradatelnou roli kvalitních lidí pro výsledky vědecké práce a věříme, že získaný certifikát nám pomůže tyto lidi přilákat a udržet,“ říká MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu.

Manažer projektu Viktor Kratochvíl dodává: „Máme za sebou úvodní fázi procesu Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), během které jsme provedli analýzu HR prostředí instituce a zvolili oblasti, které je třeba zlepšit, abychom vyhověli principům Evropské charty pro výzkumníky. Jde především o modernizaci náborového procesu, novou definici úlohy personálního oddělení a vypracování plánu kariérního rozvoje. Celkově však lze říci, že již teď tyto principy z velké míry naplňujeme.“

Nově získaná certifikace garantuje potenciálním zaměstnancům Fyziologického ústavu profesionální, přátelské a na etice a transparentnosti založené pracovní prostředí. Pomůže tak ústavu zvýšit šance především při získání renomovaných zahraničních expertů, kteří jsou klíčoví pro další rozvoj jeho výzkumných aktivit. 
  

Další informace:

Schéma získávání a potvrzování ocenění

Více informací o certifikaci HR Exellence in Research

Výzva MŠMT k rozvoji kapacit pro výzkum a vývoj
 

Související články:

Heyrovského ústav je prvním pracovištěm Akademie věd s titulem HR Award

Biologické centrum získalo evropský certifikát pro oblast lidských zdrojů

Předsedkyně AV ČR navštívila Fyziologický ústav

 
Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, ve spolupráci s Dianou Moosovou, Fyziologický ústav AV ČR

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce