Zahlavi

Áčko: o ohrožených lesích, baterii ze slané vody a chudých šlechtičnách

22. 06. 2022

Sucho, kůrovec, vichřice… na lesy se v posledních letech valí jedna katastrofa za druhou. Nebo jde o přehnané tvrzení? Možná nejsou v krizi a ohrožení lesy, nýbrž náš lidský pohled na ně. Na stránkách časopisu Akademie věd ČR A / Věda a výzkum jsme se na téma podívali z trochu netradičního úhlu pohledu. Věnujeme se ale i dalším tématům.

titulky acko lesy
2/2022 (verze k listování)
2/2022 (verze ke stažení)

Na lesy se v časopise zaměřují dva články. První, nazvaný Lesy jako lidské dílo, sleduje téma z perspektivy etnologie, historie a sociologie. K tématu se vyjadřují Jiří Woitsch z Etnologického ústavu AV ČR, Jana Stachová ze Sociologického ústavu AV ČR, historik lesů Péter Szabó z Botanického ústavu AV ČR a vegetační ekolog Radim Hédl z téhož pracoviště. Text si přečtěte na str. 18–27.

Druhý článek se nazývá Vědecká laboratoř pod širým nebem a vydáváme se v něm na výpravu do Žofínského pralesa v Novohradských horách. Našimi průvodci nám jsou Přemysl Bobek z Botanického ústavu AV ČR a Lenka Michalčíková a Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Text najdete na str. 28–35.

Další výběr článků:
Bojovník za čistější prostředíRozhovor s Jiřím Henychem z Ústavu anorganické chemie AV ČR o vědě ve službách ochrany životního prostředí. Od str. 36.

Lesk a bída chudých šlechtičen – Rožmberský palác na Pražském hradě býval místem, ve kterém se habsburská monarchie starala o neprovdané a chudé aristokratky. Od str. 44.

Plynovod a srdce – Šárka Nečasová z Matematického ústavu AV ČR vede jedno z nejúspěšnějších oddělení v Akademii věd – alespoň co do počtu získaných Akademických prémií, nejvýznamnějšího grantu AV ČR. Od str. 56.

Levná baterie ze slané vody – Naše vyhlídky, jak levně a bezpečně skladovat elektrickou energii může zlepšit technologie pokročilé baterie z vody. Od str. 60.

Všechna čísla časopisu A / Věda a výzkum najdete na našich stránkách.

Výtisky zasíláme zdarma všem zájemcům. Kontaktovat nás můžete na adrese wernerova@ssc.cas.cz.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons. 

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce