Zahlavi

Vědci z Akademie věd vyvinuli technologii, která usnadní léčbu rakoviny

21. 01. 2020

Společnost SHINE Medical Technologies LLC, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a GE Healthcare oznámily 21. ledna 2020 první výrobu terapeutického izotopu lutecia 177 (Lu-177) v množství, které odpovídá dávkám pro pacienty. Technologii vyvinul Miloslav Polášek z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Usnadnit má léčbu rakoviny prostaty i jiných orgánů.

Dodání Lu-177 v tomto množství a čistotě prokazuje použitelnost technologie jeho pro výrobu. V květnu 2019 uzavřela společnost SHINE s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR dohodu, jež jí udělila exkluzivní přístup k nové technologii. Ta slouží k separaci lutecia od obohacených terčů ytterbia. Technologie umožnila výrobu beznosičového Lu-177, které dodala společnost GE Healthcare. Izotop byl vyroben ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR a s technickou podporou Vývojového centra Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, které vede Ondřej Pačes.

Lu-177 se používá k léčbě neuroendokrinních nádorů a jako slibné se ukazuje také pro léčbu metastatické rakoviny prostaty a jiných orgánů. Izotop je nízkoenergetickým emitorem beta částic, který působí přímým ozářením rakovinných buněk poté, co byl dopraven do místa výskytu nádoru cílící molekulou.

„Beznosičové Lu-177 v dodaném množství a čistotě má potenciál poskytnout lékařům i pacientům životně důležitý, vysoce účinný terapeutický izotop,“ vysvětluje Charles Shanks, hlavní inženýr společnosti GE Healthcare Life Science, a pokračuje: „Lu-177 je jedním z klíčových faktorů růstu na trhu lékařských izotopů. Představuje velkou příležitost pro lepší zásobování trhu.“

Také Katrina Pitas, viceprezidentka a generální ředitelka divize SHINE Therapeutics, potvrzuje, že dodání Lu-177 v množství využitelném pro pacienty je pro SHINE Therapeutics významným krokem kupředu: „Společně s našimi spolupracovníky z Akademie věd ČR jsme prokázali, že umíme Lu-177 vyrábět na velmi vysoké úrovni čistoty. Těšíme se, že budeme i nadále spolupracovat se společností GE Healthcare na přiblížení Lu-177 komercializaci, a tím i pacientům, kteří z toho budou mít největší prospěch.“

„Výroba klinicky relevantních dávek jakéhokoli terapeutického radionuklidu není snadná. Prokázali jsme, že se naše technologie dokáže vypořádat s výzvami, které beznosičové Lu-177 představuje. Jsem vděčný týmům ze společnosti SHINE, Ústavu organické chemie a biochemie a Ústavu jaderné fyziky za pokroky, kterých společně dosahujeme,“ uzavírá Miloslav Polášek, který technologii vyvinul.

Více informací naleznete na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Dušan Brinzanik, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Foto: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce