Zahlavi

Radomír Pánek nově vede konsorcium, které řídí evropský fúzní výzkum

08. 01. 2024

Ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Radomír Pánek nově vede evropské konsorcium EUROfusion, které má na starost vývoj zdroje energie na principu jaderné fúze. Konsorcium EUROfusion sdružuje téměř 5000 vědců ze 193 výzkumných institucí, univerzit a firem z celé Evropy. Hospodaří s rozpočtem ve výši téměř jedné miliardy eur, které mu poskytla Evropská komise a členské státy. Do prestižní pozice předsedy valného shromáždění konsorcia EUROfusion byl český vědec zvolen v prosinci.

Ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Radomír Pánek převzal pozici od prvního ledna po viceprezidentovi švýcarské EPFL Lausanne Ambrogio Fasolim. Úkolem konsorcia je koordinovat komplexní výzkumný program s cílem zajistit Evropě bezemisní, nevyčerpatelný a bezpečný zdroj energie využívající termonukleární fúzní reakci.

„Tato prestižní pozice pro mě na jednu stranu představuje jedinečnou příležitost se podílet na vedení jednoho z klíčových vědeckých programů pro lidstvo, ale také velkou výzvu z pohledu koordinace velmi rozsáhlého mezinárodního výzkumného programu. Každopádně jsem přesvědčen, že zvolení do této pozice je také odrazem vysoké úrovně fúzního výzkumu, kterého jsme za posledních patnáct let v Česku dosáhli,“ říká nově zvolený předseda Radomír Pánek. 

Klíčová role předsedy
Předseda valného shromáždění EUROfusion zastává klíčovou úlohu při koordinaci vědecké strategie konsorcia a spolupráce s členskými státy, Evropskou komisí i mezinárodní organizací ITER. Fúzní výzkum prochází v současné době celosvětově zásadním vývojem a přináší řadu nových výzev díky rostoucím soukromým investicím, změnám v projektu ITER i intenzivní přípravě evropského prototypu fúzního reaktoru DEMO.

„Vývoj fúzní elektrárny je pro lidstvo klíčový, protože poskytne nevyčerpatelný, zcela bezpečný, téměř bezemisní a velmi výkonný zdroj energie. Fúzní energie nabízí řešení mnoha problémů spojených s tradičními způsoby výroby energie a bude hrát klíčovou roli v udržitelné a bezpečné energetické budoucnosti lidstva,“ dodává vědec.

Dlouholeté zkušenosti
Radomír Pánek je odborníkem v oblasti výzkumu fyziky a technologie jaderné fúze. Už během svého studia absolvoval pobyty ve významných evropských fúzních centrech. V Ústavu fyziky plazmatu AV ČR vedl projekt instalace tokamaku COMPASS i v současné době probíhající projekt konstrukce nového tokamaku COMPASS Upgrade. Tokamak je zařízení, jež vytváří silné magnetické pole, které izoluje extrémně horké termonukleární plazma od okolí. Tento princip budou využívat první fúzní elektrárny. Jako ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR působí Radomír Pánek od roku 2015.

V roce 2020 se Radomír Pánek stal také místopředsedou správní rady Evropské agentury Fusion for Energy (F4E). Organizace sídlí v Barceloně a zajišťuje realizaci evropské části dodávek pro tokamak ITER, mezinárodní termonukleární experimentální reaktor ve francouzské Cadarache. Radomír Pánek též vede Technický poradní panel organizace F4E a reprezentoval Evropu ve Vědeckém výboru projektu ITER.

Více informací o jaderné fúzi si přečtěte v AVexu Energetické využití jaderné fúze na dosah.

Zveřejnila: Zuzana Dupalová s využitím tiskové zprávy, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce