Zahlavi

Publikace Nakladatelství Academia zvítězily v soutěži Slovník roku

12. 02. 2024

Celkem dvanáct knih Nakladatelství Academia uspělo v 29. ročníku soutěže Slovník roku 2022–2023. Tituly z produkce domovského nakladatelství Akademie věd ČR obsadily i obě první místa: hlavní cenu přiřkla odborná porota publikacím Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu a Motýli a housenky střední Evropy VI. Drobní motýli II.

Dějiny ruské emigrace v meziválečném Československu zkoumají badatelé ve Slovanském ústavu AV ČR od roku 1993. Oceněný slovník Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu od Dany Haškové předkládá biografické údaje emigrantů, kteří se podíleli na rozvoji československé vědy, kultury a umění či se účastnily politického nebo spolkového života. Jejich osudy představila i výstava Nová vlast Československo, kterou v roce 2023 Slovanský ústav organizoval. „Postoj meziválečné společnosti k emigraci byl většinou kladný, vztah k Rusku byl úplně jiný než teď,“ podotýká Dana Hašková.

Unikátní šestidílná řada Motýli a housenky střední Evropy vycházela v Nakladatelství Academia od roku 2007. Uzavírá ji svazek Drobní motýli II od autorů Jana Šumpicha, Jana Lišky, Zdeňka Laštůvky a Aleše Laštůvky. Kompletní série atlasů, která nemá ve střední Evropě obdoby, poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů. Hlavní cenu Slovníku roku publikace získala i s přihlédnutím k dalším knihám ze série.

V soutěži se umístilo také dalších deset knih z Nakladatelství Academia. Třetí místo například získaly Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava od Pavla Janouška a kolektivu autorů, loňská kniha roku Cen Nakladatelství Academia. První místo Ceny poroty za encyklopedii přírodovědnou připadlo publikacím Lea Bureše Fenomén Velká kotlina.

Do 29. ročníku soutěže Slovník roku, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů, bylo přihlášeno celkem 55 titulů. Odborná porota zasedala 2. února 2024. Ceny pořadatelé předají laureátům na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2024 v pátek 24. května 2024. Žebříček oceněných publikací naleznete zde.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Nakladatelství Academia

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce