Zahlavi

PODCAST: Ženy bojovnice. O československých vojákyních za druhé světové války

12. 05. 2022

Historičky Karolína Stegurová a Alena Flimelová sledují příběhy československých vojákyň za druhé světové války. V nové epizodě podcastu Věda na dosah se jich ptáme, jak se ženy zapojily do britské armády a jak bojovaly na východní frontě. Dotýkáme se ale i zcela současného tématu konfliktu na Ukrajině, za kterou bojují tisíce žen.

Karolína Stegurová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se věnuje zejména problematice protinacistického odboje. Ve své publikaci I ženy chtěly bojovat! sleduje příběhy Čechoslovaček, které sloužily v pomocných sborech WAAF a ATS armády Velké Británie.

Historička Alena Flimelová se ve svém výzkumu zaměřuje na ženy v československých jednotkách v SSSR a jejich příběhy rozplétá společně s archivářem Romanem Štérem v knize Ve stínu mužů

Knihy I ženy chtěly bojovat! a Ve stínu mužů
Obě knihy vydalo Nakladatelství Academia.

Jaká byla role vojákyň během druhé světové války? Co je motivovalo do války vstoupit a byly vždy ve stínu mužů? V další epizodě podcastu AV ČR se dozvíte i to, jak historičky vidí současnou válku na Ukrajině, do které se zapojily tisíce žen. 

Rozhovor si poslechněte na Spotify, Google Podcasts, iTunes nebo Anchoru. Seznam všech dosavadních epizod najdete na naší stránce věnované podcastu.

Apple Podcasts Logo Google Podcasts Logo   Spotify Logo
 
Kontakt na autorský tým podcastu: kostelnikova@ssc.cas.cz a matuskova@ssc.cas.cz.

Audio: Jitka Kostelníková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Text: Leona Matušková a Jitka Kostelníková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jitka Kostelníková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce