Zahlavi

PODCAST: O putování městskou džunglí a vztahu člověka a přírody

09. 11. 2021

Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR v podcastu Věda na dosah prozradí, kde lze uprostřed Prahy narazit na nefalšovanou městskou džungli. Přímo při pouti pražskou krajinou se dozvíme, jak souvisí mikulášská nadílka s invazí fíkovníků do Čech, ale také v čem byla přírodě prospěšná ničivá povodeň a které pochutiny si můžeme připravit z volně rostoucí městské květeny. Přijměte pozvání na netradiční audioprocházku s poetizujícím botanikem Jiřím Sádlem.

Tuto i další epizody podcastu Věda na dosah naleznete v rubrice Podcasty. A samozřejmě na všech hlavních podcastových platformách. Jsme také na česképodcasty.cz. Pokud se vám naše podcasty líbí, můžete tam pro ně hlasovat.

Apple Podcasts Logo Google Podcasts Logo Spotify Logo

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Audio: Martin Ocknecht, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

2021_11_09_Sadlopodcast (01)

2021_11_09_Sadlopodcast (01)

2021_11_09_Sadlopodcast (02)

2021_11_09_Sadlopodcast (02)

2021_11_09_Sadlopodcast (03)

2021_11_09_Sadlopodcast (03)

2021_11_09_Sadlopodcast (04)

2021_11_09_Sadlopodcast (04)

2021_11_09_Sadlopodcast (05)

2021_11_09_Sadlopodcast (05)

2021_11_09_Sadlopodcast (06)

2021_11_09_Sadlopodcast (06)

2021_11_09_Sadlopodcast (07)

2021_11_09_Sadlopodcast (07)

2021_11_09_Sadlopodcast (08)

2021_11_09_Sadlopodcast (08)

2021_11_09_Sadlopodcast (09)

2021_11_09_Sadlopodcast (09)

2021_11_09_Sadlopodcast (10)

2021_11_09_Sadlopodcast (10)

2021_11_09_Sadlopodcast (12)

2021_11_09_Sadlopodcast (12)

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce