Zahlavi

PODCAST: O digitální fotografii, hře s realitou a odhalování zločinu

19. 10. 2021

Novou sérii podcastu Věda na dosah zahajujeme s Barbarou Zitovou z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Ptáme se jí, jestli a proč je podle ní lepší fotoaparát v chytrém mobilu než zrcadlovka. Řekne nám, jak se obraz reality stává fotografií a jestli vůbec zachycuje skutečnou realitu. Dozvíme se také, podle čeho odborníci odhalují úpravy digitální fotografie a že díky své expertize pomáhají usvědčovat zločince.

Výzkumu týmu Barbary Zitové z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR jsme se věnovali také v časopise A / Věda a výzkum 4/2020. Přečíst si jej můžete také v článku Jak vidí obraz informatici? Je to záznam o fyzikálním stavu věcí, říkají.

Barbara Zitová
Hostem podcastu Věda na dosah byla Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.

Tuto i další epizody podcastu Věda na dosah naleznete souhrnně v rubrice Podcasty. A samozřejmě také na všech hlavních podcastových platformách. 

Jsme také na česképodcasty.cz. Pokud se vám naše podcasty líbí, můžete tam pro ně hlasovat.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Audio: Martin Ocknecht, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce