Zahlavi

PODCAST: O chuti těžké vody, hravé fyzikální chemii a pěstování vína

30. 03. 2021

V nové epizodě jarní série podcastu A/ Věda na dosah jsme k mikrofonu pozvali fyzikálního chemika Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zeptali jsme se, k čemu je dobrý základní výzkum, jak těžké je koordinovat práci vědecké skupiny nebo jaké změny plánuje v čele Učené společnosti ČR. Mluvíme s ním také o jeho oblíbených experimentech, jejichž výsledky se dostávají na stránky prestižních vědeckých časopisů a o úspěšném pěstování vína.

Podcasty A/ Věda na dosah si můžete poslechnout nejen na Spotify, ale i na dalších podcastových platformách 

Apple Podcasts Logo Breaker Logo Google Podcasts Logo Pocket Casts Logo
 
Připravili: Martin Ocknecht a Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.
Pavel Jungwirth2

Pavel Jungwirth2

Pavel Jungwirth3

Pavel Jungwirth3

Pavel Jungwirth4

Pavel Jungwirth4

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce