Zahlavi

Metoda separace lutecia z ÚOCHB usnadní léčbu rakoviny

16. 05. 2019

Zcela nová metoda separace prvků vzácných zemin, vyvinutá v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, usnadní a zrychlí výrobu radiofarmak. ÚOCHB uzavřel licenční smlouvu na využití této metody s americkou společností SHINE Medical Technologies, která se chce stát světovou jedničkou v bezpečné a cenově dostupné produkci izotopů pro zdravotnictví. Ta novou metodu využije k přípravě lutecia 177 pro léčbu rakoviny.

Separační techniku vyvinul Miloslav Polášek, vedoucí skupiny cíleného výzkumu Koordinační chemie zaměřující se na vývoj nových chemických nástrojů pro nukleární medicínu a molekulární zobrazovací metody.

„Separace tzv. prvků vzácných zemin je velmi obtížná, obzvláště tehdy, když jsou radioaktivní a potřebujete je získat extrémně čisté. Naše technologie, kterou jsme vyvinuli právě pro tyto účely, je schopna výrazně urychlit a rozšířit výrobu lutecia 177, které se začíná prosazovat v radioterapii. Jako vědce mě velmi těší, že roky v laboratoři se nyní mohou přetavit do něčeho využitelného v praxi, co navíc pomůže pacientům s rakovinou,“ říká Miloslav Polášek z ÚOCHB.

uochb_shine_podpis

Ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský a spoluzakladatel
SHINE Todd Asmuth při podpisu smlouvy

Oznámení o spolupráci přichází týden po započetí stavebních prací v Janesville ve Wisconsinu na novém závodě SHINE, v němž se společnost zaměří na výrobu různých izotopů pro lékařské použití včetně Lu-177. Metoda vyvinutá v ÚOCHB umožní rychle a efektivně oddělovat lutecium 177 od ozářených terčů ytterbia 176, a připravovat tak vysoce koncentrované, tzv. beznosičové Lu-177.

Světový přínos

„Protinádorová terapeutika založená na Lu-177, která jsou ve vývoji, slibují velký přínos po celém světě,“ říká zakladatel a ředitel společnosti SHINE Greg Piefer. „SHINE si dala za cíl zajistit dostatek Lu-177 k uspokojení poptávky, protože se s jeho pomocí může léčit stále více pacientů. Technologie vyvinutá v ÚOCHB je klíčová pro naši strategii dostat se rychle na trh.“

Společnost SHINE, založená v roce 2010, používá patentově chráněný výrobní proces radioizotopů, který má oproti jiným technologiím řadu výhod – nevyžaduje jaderný reaktor, spotřebovává méně elektrické energie, vytváří méně odpadu a je kompatibilní s dodavatelským řetězcem molybdenu Mo-99 v USA.

„Z této nové spolupráce jsme opravdu nadšeni a věříme, že vyústí v pomoc pacientům, kteří se budou díky Lu-177 moci léčit,“ říká k uzavření licenční smlouvy Martin Fusek, zástupce ředitele pro strategický rozvoj v ÚOCHB.

„To, co doktor Polášek na tomto poli dělá, je fenomenální. Doufám, že je to jen začátek hodně dlouhé a vzájemně prospěšné spolupráce mezi ÚOCHB a SHINE,“ dodává Katrina Pitas, viceprezidentka SHINE pro obchodní rozvoj.

Na úvodním snímku: Miloslav Polášek, vedoucí skupiny cíleného výzkumu Koordinační chemie na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Připravil: Dušan Brinzanik, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, ve spolupráci s Milanem Pohlem, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce