Zahlavi

Medaile AV ČR převezmou dva biologové

21. 06. 2024

Akademie věd ČR dnes předá dvě čestné oborové medaile za zásluhy v biologických vědách vědcům, kteří se věnují vodě a životu v ní.

 

Ve dvoraně Akademie věd ČR převezmou z rukou předsedkyně AV ČE Evy Zažímalové čestné oborové medaile dva vědci z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR – Jiří Nedoma, který zkoumá mikrobiální ekologii jezer a nádrží pomocí sofistikovaných vlastních metod, a hydrobiolog Jaroslav Vrba, jehož dlouholetým zájmem jsou šumavská jezera a jejich ekosystémy. Ceremoniál začíná v 11 hodin.

Čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

  • Jiří Nedoma, CSc. (Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR)

Jiří Nedoma začínal studiem fyziologie živočichů, ale později se specializoval na mikrobiální ekologii vody. Postupně řešil různé problémy, které posouvaly dopředu porozumění mikrobiální ekologii jezer a nádrží, pro což používal nejrůznější sofistikované metody. Řadu z nich sám vyvinul a úspěšně otestoval. Jeho práce získala široké uznání vědecké komunity.

Například je zakladatelem využití analýzy obrazů pro zjišťování měření velikosti bakterií a řas, což vedlo k významnému posunu ve znalostech o fungování mikrobiálních společenstev a potravních vztahů.

  • RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR)

Jaroslav Vrba patří mezi přední české hydrobiology s výrazným mezinárodním přesahem. Věnoval se například rozkladu organických látek a koloběhu fosforu ve vodních ekosystémech. Jeho vědecká práce je těsně spjata se šumavskými jezery, které stále zkoumá. Významně přispěl i k poznání fungování potravinových sítí v hypertrofních mělkých jezerech a rybnících.

Dlouhá léta systematicky propojoval kolegy z oboru na české a mezinárodní úrovni, díky čemuž je považován za zakladatele dlouhodobého vědeckého výzkumu se zásadním významem pro vyhodnocení a predikci dopadů acidifikace nebo globální změny klimatu.

TZ ke stažení zde.

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce