Zahlavi

Konference: Genové editace plodin zajistí bezpečné potraviny pro budoucnost

14. 10. 2022

Nové metody genetických úprav rostlin mohou nasytit rostoucí populaci planety. Potřeba inovací v produkci potravin nabývá na významu právě nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině a s klimatickou změnou. Nicméně využití moderních genetických metod v praxi zatím není v zemích EU včetně ČR možné. Vědci a vědkyně napříč Evropou to chtějí změnit. I proto se sešli na mezinárodní konferenci Genové editace pro bezpečné potraviny a kvalitnější zemědělské plodiny. Konala se v Praze ve dnech 13. a 14. října 2022 a v rámci českého předsednictví Radě EU ji uspořádala Akademie věd ČR společně s organizací EU-SAGE.

Zvyšovat úrodu a zkvalitňovat plodiny pomáhá lidstvu už po staletí šlechtění. Jeho klasické metody ale už dávno nestačí tempu, jímž roste světová populace ani klimatickým a politickým změnám. Nové možnosti nabízejí cílené genové editace rostlin pomocí takzvaných molekulárních nůžek. Ty umožňují „chirurgicky přesné“ změny a opravy genomu, aniž by se do rostlin vkládala cizí genetická informace.

„Rostlinu šlechtěnou genovými editacemi nerozeznáte od rostliny šlechtěné klasicky,“ říká Eva Zažímalová, biochemička a předsedkyně Akademie věd ČR. „Genové editace jsou metodou bezpečnou a jsou naší nadějí na to, abychom měli dostatek potravin v budoucnosti.“

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-33
Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová pronáší úvodní slovo na začátku konference.

Genové editace mají i environmentální rozměr. Mohou totiž pomoci přeměnit zemědělství v udržitelné – plodiny budou odolnější vůči suchu či škůdcům, aniž by bylo třeba použít množství pesticidů, hnojiv a postřiků.

GPS pro šlechtitele
„Když hledáte cestu na konkrétní místo, můžete použít starou mapu a hodiny bloudit, nebo se zaseknout v zácpě. Anebo můžete použít GPS navigaci a ta vás rychle dovedete tam, kam chcete. Tohle je stejné – genové editace vás dopraví k žádoucí změně v plodině téměř okamžitě,“ vysvětluje vědecký ředitel vlámského Biotechnologického institutu Dirk Inzé, který je koordinátorem EU-SAGE (organizace sdružující experty, kteří na základě vědeckých faktů doporučují genové editace). „S ohledem na klimatickou změnu i na to, co se děje ve světě, je to opravdu důležitý nástroj,“ dodává Dirk Inzé.

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-56
Hlavní řečník konference, Dirk Inzé, vědecký ředitel vlámského Biotechnologického institutu a koordinátor EU-SAGE

Metodu už v zemědělství běžně používají v Japonsku, USA a Austrálii, ale i v Indii, Číně nebo Jižní Americe. Po brexitu na jejím povolení pracuje také Velká Británie. V Evropské unii je ale zatím zakázaná. Spadá totiž do škatulky GMO a vztahují se na ni pravidla stará asi dvacet let.

Povolí EU genové editace?
Vědci a vědkyně vedou s politiky v zemích EU diskuze o možném povolení nových metod šlechtění. Snaží se předkládat výsledky svých výzkumů, které jednoznačně hovoří ve prospěch genových editací. Prostor k setkání mezi zástupci světa vědy, politiky a evropských institucí byl tento týden právě na dvoudenní konferenci Genové editace pro bezpečné potraviny a kvalitnější zemědělské plodiny, kterou pořádá Akademie věd ČR v rámci českého předsednictví Radě EU.

Hlavním řečníkem konference byl Dirk Inzé, dále vystoupí členové a členky Evropského parlamentu (například italský europoslanec Herbert Dorfmann) a Evropské komise (Irene Sacristián Sánchez), zástupci a zástupkyně ministerstev a zahraničních univerzit. Z českých vědců a vědkyň promluvili například předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, Jaroslav Doležel a Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a další.

Záznam z konference, která se konala v angličtině, je možné sledovat na YouTube kanálu Akademie věd ČR:
První den konference (13. října)


Druhý den konference (14. října)Program v pdf ke stažení
Všechny fotografie k prohlédnutí i ke stažení
Článek v anličtině


Na základě iniciativy europoslankyně Michaely Šojdrové vznikla tematicky příbuzná doprovodná studie s názvem Genome-edited Crops: A European perspective. Její konkrétní podoba vzešla ze spolupráce EU-SAGE a skupiny českých odborníků na danou problematiku. Ve studii se odráží výsledek diskuse o tom, jak zmírnit dopad klimatické změny na naše zemědělství, zajistit potravinovou bezpečnost a podpořit konkurenceschopnost evropských zemědělců. 


Text: Leona Matušková, ve spolupráci s tiskovým oddělením DVV SSČ AV ČR
Foto:Jana Plavec, Akademie věd ČR
Licence Creative Commons Text i fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-107

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-107

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-111

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-111

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-112

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-112

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-115

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-115

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-25

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-25

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-31

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-31

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-33

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-33

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-34

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-34

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-36

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-36

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-43

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-43

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-46

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-46

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-47

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-47

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-48

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-48

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-5

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-5

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-51

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-51

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-56

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-56

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-59

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-59

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-62

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-62

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-65

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-65

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-67

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-67

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-72

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-75

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-76

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-80

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-82

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-83

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-85

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-87

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-90

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-93

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-95

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-97

2022-10-13_Konference GMO_Hotel Andaz_web-98

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce