Zahlavi

Jak učit nejen v době pandemie? Tipy pedagogům nabídne Letní vědecký kemp

26. 05. 2021

Akademie věd ČR letos opět připravila pro pedagogy Letní vědecký kemp, kde se mohou seznámit s originálním a na experimentech založeným přístupem k výuce. Zaujmout děti je zvláště v současné době poznamenané pandemií covidu-19 důležité, a tak organizátoři z řad akademiků připojí i tipy na učení ve ztížených podmínkách. Kurzy se budou konat v srpnu v Posázaví a zájemci se na ně mohou přihlašovat už nyní na webu Otevřené vědy.

Do konce školního roku zbývá už jen měsíc, děti přitom v lavicích moc času nestrávily. O to větší zodpovědnost ležela na pedagozích, kteří se museli vyrovnat s podmínkami distanční výuky plynoucími z epidemické situace. Všichni doufají, že nás po létě nečeká podobný koronavirový scénář jako loni, ale co kdyby… Kdo je připraven, není překvapen.

Z loňského kempu
Lektoři se během loňského ročníku o zábavu postarali. Učitelé například pod jejich dohledem vyráběli píšťalky. (CC)

Workshopy pro učitele základních a středních škol mají více než šestnáctiletou tradici. Setkání s vědkyněmi a vědci Akademie věd ČR a vysokoškolskými pedagogy každoročně nabízí skvělou příležitost vyzkoušet si zajímavé pokusy a dozvědět se novinky z oblasti didaktiky přírodních věd. Letos navíc přibudou aktuální témata jako doporučení, jak učit venku za každého počasí i vládního nařízení.

Děti fascinuje kriminalistické bádání
Organizátoři vypsali tři pětidenní kurzy, přičemž první je určen vyučujícím prvního stupně základních škol, další se zaměří na fyzikální a matematickou problematiku a třetí poslouží převážně kantorům chemie a biologie.

Těžištěm každého z kurzů budou praktické ukázky experimentů, kterými pedagogové mohou zpestřit své hodiny, a hravou formou tak žáky a studenty přesvědčit o tom, že poznávat svět a učit se o něm je vlastně velká zábava.

Není pochyb, že třeba proměna dětí v malé detektivy, kdy objevují kouzlo daktyloskopie či mikroskopické metody, opravdu boduje. Přesvědčit se o tom mohli už účastníci loňského kempu. Mnozí ze své praxe tehdy potvrdili, že právě forenzní chemie a kriminalistika děti fascinují. „Většina našich experimentů popularizuje chemii, ale je úzce propojena s biologií či zdravovědou a fyzikou. Prvostupňové učitelky používají tyto ukázky hlavně při stále oblíbenějších projektových dnech,“ říká jedna z lektorek, Monika Klusáčková z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Světlo, enzymy i kovy
Pro starší studenty jsou určeny kurzy věnované fyzice a matematice či chemii a biologii. Letošního kempu se opět zúčastní Martin Ledinský z Fyzikálního ústavu AV ČR, který loni pedagogům poutavě vyprávěl, kde a jak využíváme světlo, jak vypadá, z čeho se skládají barvy a kam směřuje budoucnost fotovoltaiky. Pobavil je i fyzikálními pokusy s LCD monitorem. Barvy ani světlo nebudou chybět ani letos a neúnavný popularizátor vědy tak například zodpoví otázku, proč se nebe modré.

Fanouškům sci-fi série Star Wars a světelných mečů zase Ivan Kašík z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR vysvětlí, jak fungují lasery a čeho se skládají a co se s nimi dá dělat.

Jak se chovají „akční enzymy“ využívané pro výrobu sýra či jaké krásné „žížaly“ mohou vzniknout z pektinu, ukáže Květoslava Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. V bloku věnovaném elektrochemii účastníci kurzu budou ověřovat reakce jednotlivých kovů. S Janem Rotreklem z Ústavu chemických procesů AV ČR se zase při pokusech s rozpouštědly podívají na zoubek takzvané zelené chemii, která je slibnou alternativou ke standardním rozpouštědlům v rámci ochrany životního prostředí.

Kemp se uskuteční v srpnu ve Čtyřkolech v Posázaví. Kapacita účastníků je omezena na třináct, respektive čtrnáct lidí. Je proto vhodné se včas přihlásit. Zájemci tak mohou učinit na webu Otevřené vědy, kde jsou k dispozici další informace.

Termíny jednotlivých kurzů Letního vědeckého kempu jsou:

  • 9.–13. 8. 2021 pro učitele prvního stupně ZŠ
  • 13.–17. 8. 2021 pro učitele fyziky a matematiky
  • 17.–21. 8. 2020 pro učitele chemie a biologie

Text: Jana Bečvářová ve spolupráci s Michaelou Markovou, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Romana Kovácsová; Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie označená (CC) jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce