Zahlavi

Jak lépe učit český jazyk a literaturu? Pedagogové se inspirují v Akademii věd

14. 10. 2021

Po roční pauze vynucené pandemií covidu-19 se opět uskutečnila oblíbená Škola českého jazyka a literatury. Už podeváté ji zorganizovala Akademie věd ČR pro učitele, kteří mají zájem se zdokonalovat ve schopnosti zaujmout své žáky a studenty. Ve třídenním programu si poslechli přednášky o češtině na sociálních sítích, vlivu nových médií na komunikaci mladých nebo o trendech v současné poezii. 

Škola českého jazyka a literatury se konala v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě a částečně se vysílala i do online prostoru. „Letošní, již devátý ročník školy jsme si s pedagogy velmi užili, protože loni jsme se kvůli lockdownu bohužel nemohli sejít,“ říká odborná garantka akce Markéta Pravdová, která je zástupkyní ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR a členkou Akademické rady. „Víme, že loňský rok byl pro pedagogy nesmírně náročný, a proto nás moc těší možnost osobního setkání, sdílení nových poznatků a bohaté diskuse,“ dodává.

O popularizačním stylu v mediální komunikaci učitelům přednášela Jana Hoffmannová z oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český AV ČR. Její kolegyně Tamah Sherman se pak zaměřila na používání jazyka na sociálních sítích. Zmínila se o fenoménu, kdy si lidé vzájemně na internetu kontrolují správné používání jazyka a utvářejí virtuální komunity ke sdílení humorných příkladů jazykových prohřešků (o tomto tématu jsme psali v časopise AΩ / Věda pro každého 1/2019).

Jedním z přednášejících byl také moderátor České televize Václav Moravec, který se učitelům představil v méně známé podobě vysokoškolského pedagoga a vědce. Zabýval se vlivem emocionality sociálních sítích na mediální komunikaci, s učiteli si povídal také o proměně čtenářství spojené s nástupem síťových digitálních médií.

V druhém dni se program pootočil k trendům v současné české poezii, próze i dramatu (přednášející Martin Lukáš, Alena Šidáková Fialová a Lenka Jungmannová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR). Třetí den čekala účastníky školení diskuse o výuce literární historie na středních školách. Přímý přenos z ní se vysílal také online. Vedle čtyřicítky pedagogů v sále se tak do akce mohlo zapojit dalších šest desítek posluchačů.

Více informací naleznete na webu Otevřené vědy.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-10

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-10

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-11

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-11

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-12

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-12

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-14

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-14

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-15

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-15

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-17

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-17

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-18

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-18

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-19

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-19

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-22

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-22

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-25

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-25

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-29

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-29

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-30

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-30

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-33

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-33

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-34

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-34

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-40

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-40

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-41

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-42

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-44

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-47

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-5

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-52

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-54

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-56

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-58

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-59

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-60

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-62

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-63

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-65

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-68

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-7

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-71

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-73

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-74

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-77

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-78

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-79

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-8

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-80

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-81

2021-10-11_Skola ceskeho jazyka_web-83

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce