Zahlavi

Akademii věd navštívil šachový velmistr a ruský exilový politik Garry Kasparov

22. 02. 2024

Světoznámého šachistu, exilového ruského politika a odpůrce režimu Vladimira Putina přijali v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě předsedkyně Eva Zažímalová a člen Akademické rady David Honys. Akademie byla jedním z několika málo míst, která Garry Kasparov při svém třídenním pobytu v Praze navštívil.

Bývalý šachový velmistr je v současné době jedním z lídrů ruské exilové opozice a aktivně se staví proti válce na Ukrajině. Ve středu 21. února 2024 se setkal s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským.

Svými cestami se snaží získat podporu pro svůj opoziční projekt. „Nejde čistě o politickou věc, má více rozměrů. Podpora ze strany Akademie věd, jako vysoce respektované instituce, je proto pro nás velmi důležitá,“ řekl Garry Kasparov po setkání s předsedkyní Evou Zažímalovou a Davidem Honysem, který má v Akademické radě na starosti mezinárodní spolupráci.

Akademie věd ČR se od počátku ruské agrese na Ukrajině staví na stranu napadené země. Nedávno vyhlásila už druhou výzvu stipendijního programu Researchers at Risk Fellowship otevřenou pro výzkumníky ze zemí ohrožených válečným konfliktem, včetně ukrajinských vědců a vědkyň.  

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Licence Creative Commons Text i fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-1

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-1

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-14

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-14

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-18

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-18

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-23

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-23

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-29

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-29

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-3

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-3

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-30

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-30

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-38

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-38

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-39

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-39

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-4

2024-02-22_Garry Kasparov na AV CR_web-4

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce