Zahlavi

Áčko: O genderu, zpěvu velryb a českém fenoménu chalupaření

28. 06. 2021

Již delší dobu se ukazuje, že tradiční škatulky žena a muž neobstojí tváří v tvář lidské rozmanitosti. A co teprve pokud na ně nazíráme nejen z pohledu pohlaví či genderu, ale třeba i rodičovství nebo pracovních příležitostí. Jak se k situaci staví česká společnost a jak ji vnímají jinde ve světě? Tématu se na příkladech zpod hollywoodských světel reflektorů věnujeme v aktuálním čísle časopisu Akademie věd ČR A / Věda a výzkum.

Lidé různých genderových identit společně tvoří tento svět a jejich osudy, postoje i životní překážky mnohokrát odkrývají hlubší problémy většinové společnosti. Spravedlnost, důstojnost a rovné příležitosti jsou témata, jimiž se v souvislosti s širokým pojmem gender zabývají také badatelé z Akademie věd ČR. Čtěte na stranách 18 až 33.  

Další výběr článků:

Plíživá zlodějka kostí – Měly by nám být celoživotní oporou, přitom se už krátce po dovršení dospělosti po neznatelných krůčcích bortí. Kosti si zaslouží větší pozornost – zvlášť když v nich úřaduje tichá zlodějka osteoporóza. Michaela Tencerová z Fyziologického ústavu AV ČR se zabývá i vztahem řídnutí kostí a obezity, který ještě donedávna obestíraly mýty.

Zpěvy velryb odhalují dno oceánu – Měl to být standardní seizmologický průzkum. Rozmístit na dno oceánu přístroje a z naměřených hodnot vyčíst, jak fungují zemětřesné jevy. Václav Kuna z Geofyzikálního ústavu AV ČR v datech objevil nečekané pomocníky.

Holka z oceli – „Když chcete dělat elektronovou mikroskopii, není lepší místo na světě než Brno. Bez nadsázky. V Japonsku mi velmi pomohlo, že jsem přijela z Moravy,“ říká v rozhovoru Šárka Mikmeková z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, která v Japonsku v jedné z největších ocelářských firem světa vedla tým vývojářů.

Sloužit vlasti – Šikana, dril, nesmyslné rozkazy. Ale také dobrodružství, přátelství a přerod v muže. Jak to bylo při vykonávání základní vojenské služby doopravdy nebo nakolik se její význam v průběhu času generačně proměňoval, zkoumá Jiří Hlaváček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Proti proudu světla – Paprsky z fotonů neslouží jen k záření, lze jimi také třídit, posouvat, nebo dokonce chladit. Pavlu Zemánkovi z Ústavu přístrojové techniky AV ČR učaroval svět na hranici fyzikálního poznání už jako středoškolákovi při četbě sci-fi literatury. Dnes se na výzkumu optické mikromanipulační techniky přímo podílí.

Centrum orální historie – Vedle krvavých bitev, vznešených proslovů státníků či mírových konferencí tvoří dějiny také životy obyčejných lidí. Historiky zajímají třeba příběhy „lufťáků“ a jejich strastí i radostí. Českému chalupaření coby unikátu v celosvětovém měřítku se věnuje Petra Schindler-Wisten z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Všechna dosavadní čísla časopisu A / Věda a výzkum jsou k dispozici zdarma a online na webu Akademie věd ČR.

A / Věda a výzkum 2/2021
2/2021 (verze k listování)
2/2021 (verze ke stažení)

Text: Jana Bečvářová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce