Zahlavi

Život vědkyně, světelný smog i odkaz Jana Husa. Vědci přednáší seniorům

21. 07. 2022

Vědci z Akademie věd ČR odstartovali v letošním roce jedinečnou sérii přednášek v Domově pro seniory Chodov. Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová seniorům přiblížila vědecký život, Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR zase téma světelného smogu a nedostatku tmy. Na podzim se mohou zájemci s historičkou Evou Doležalovou vydat do dob Jana Husa a s ředitelem nakladatelství Academia zase do roku 1945. 

Přednášky napříč vědeckými obory probíhají v rámci Vědecko-technického klubu Domova pro seniory Chodov. Jde o vůbec první zařízení sociálních služeb pro seniory, do kterého dochází vědci z Akademie věd ČR. Akce jsou volně přístupné nejen obyvatelům domova z pražského Chodova, ale také všem z řad veřejnosti, kteří mají zájem o vědu.

Cyklus vědeckých přednášek započala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Přítomným dala nahlédnout do svého života vědkyně a předsedkyně prestižní instituce. Prozradila například, že by svou vědeckou kariéru neměnila ani v dalším životě. „Možná bych ale nedělala to samé. Čím jsem starší, tím více se mi líbí fyzika,“ řekla v Domově pro seniory Chodov Eva Zažímalová a dodala: „Třeba bych i zůstala na pomezí biochemie, biologie. Myslím, že právě tady bude největší smršť objevů, až jako lidstvo pochopíme, jak funguje buňka, živé organismy a my ve vesmíru.“ 

2022-04-12_Domov duchodcu Chodov_predsedkyne_web-17
Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s moderátorkou Eliškou Zvolánkovou z Tiskového oddělení AV ČR v Domově pro seniory Chodov

Na dotaz jedné z posluchaček, zdali je i v současné vědě prostor pro náhodu, objev, který se stane mimoděk, odpověděla předsedkyně Akademie věd ČR, že určitě ano. „Každý člověk, který se zabývá vědou, může říct ze svého života několik případů, kdy pozoroval něco, co absolutně neodpovídalo současným znalostem nebo paradigmatu daného oboru. Samotné se mi to stalo minimálně dvakrát a šlo o ty nejzajímavější věci.“

Slunce i tma
Dalším z přednášejících byl Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR, který pohovořil o problematice světelného smogu, nedostatku tmy v 21. století. Do domova pro seniory přivezl dalekohled, díky kterému mohli přítomní pozorovat Slunce.

Zájemci se letos mohou ještě těšit na zářijovou přednášku spisovatele a ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta o konci druhé světové války a začátku míru v Čechách. V listopadu v rámci Týdne AV ČR pak bude o odkazu Jana Husa přednášet Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR a dobu komunistického Československa připomene příští rok Marta Edith Holečková z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Na záznam rozhovoru s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou se můžete podívat zde:

Text: Zuzana Šprinclová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons. 

 

 

 

 

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce