Zahlavi

Vzniká investiční fond. Pomůže financovat vývoj léčiv a diagnostických metod

24. 09. 2021

Nový investiční i&i Biotech Fund se zaměří na podporu akademických spin-off společností zejména v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských přístrojů. Vzniká jako první svého druhu ve střední a východní Evropě, a to díky spolupráci Evropského investičního fondu a transferové společnosti i&i Prague při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Fond zatím disponuje více než jednou miliardou korun, celková výše se ale může ještě zvednout, vstup do fondu totiž plánují další investoři, například dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovation Prague.

Pandemie covidu-19, která už druhým rokem sužuje svět, jasně ukázala, jak důležitá je podpora výzkumu v oblasti vývoje léčiv a diagnostiky. Česká republika má dlouhodobě vynikající vědeckou úroveň, horší už to je s přenesením výzkumných výsledků do praxe, jež vyžaduje silné finanční zázemí. Právě vznikající fond by mohl přinést změnu.

„Zahájením činnosti fondu získáváme možnost financovat nejslibnější technologie mnohem efektivněji a často bez nutnosti zdlouhavého hledání koinvestorů,“ říká ředitel fondu a jeden ze zakladatelů i&i Prague Jaromír Zahrádka. Nově tak bude možné zaplatit náročnější projekty vývoje léčiv a diagnostických metod, které dosud hledaly investory jen s velkými obtížemi.

Navázat na úspěch Antonína Holého
Česká věda má co nabídnout, jak už se několikrát ukázalo. Asi nejznámějším příkladem je úspěch Antonína Holého, který dlouhá léta pracoval na vývoji antivirotik. Bez spolupráce s americkou firmou Gilead by se ale jeho léky zřejmě nikdy nedostaly na trh a nezachránily miliony nemocných na celém světě.

„Chceme-li, aby se podobné příběhy opakovaly, musíme soustavně rozvíjet nástroje na podporu transferu a usnadňovat vznik nových firem, schopných dovést vývoj převratných vynálezů a technologií do úspěšného konce a prosadit se v tvrdé mezinárodní konkurenci,“ říká ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Hostomský.

Akademie a univerzita jako průkopníci
Peníze z fondu by měly v blízké budoucnosti podpořit vědecké objevy, které jsou již laboratorně ověřeny, ale ještě nenastoupily dlouhou cestu ke komerčnímu využití. O hladký přechod z laboratoře do praxe se starají spin-off společnosti. Nově vznikající fond má právě takové podpořit. Fond je připraven investovat průměrnou částku přes dva miliony eur (přes 50 milionů korun) na konkrétní projekt, ve výjimečných případech může investovat až 4,5 milionu eur.

2021_09_24_Fond2
Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a rektor UK Tomáš Zima

Hlavními investory jsou zatím společnost i&i Prague při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Evropský investiční fond (EIF), zanedlouho se skrze svou dceřinou společnost Charles University Innovation Prague přidá také Univerzita Karlova.

S podporou EIF zřídila své fondy už řada evropských vědeckých institucí, například Vlámský institut biotechnologie nebo Univerzita v Manchesteru. V rámci střední a východní Evropy je však vznik fondu i&i Biotech Fund ojedinělou událostí, která řadí Akademii věd ČR i Univerzitu Karlovu mezi průkopníky v tomto směru.

„V České republice stále investiční zdroje pro výzkum chybějí a toto je nástroj, jak pomoci nejlepším z technologií dostat se až k pacientům. Fakt, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci ústav Akademie věd ukazuje, že kvalita výzkumu v této instituci dlouhodobě dotahuje nejvyspělejší země Evropy, a to nás samozřejmě těší,“ dodává předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Nový investiční fond i&i Biotech Fund patří do skupiny více než pěti set fondů existujících s podporou Evropského investičního fondu. Měl by výrazně přispět k rozvoji a komercializaci originálních a kvalitních projektů v oblasti biotechnologií a přírodních věd, především nových léků, diagnostických metod a lékařských prostředků.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: UK Forum

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce