Zahlavi

Státní vyznamenání získaly na Hradě i osobnosti spjaté s Akademií věd ČR

31. 10. 2023

Prezident Petr Pavel udělil při příležitosti státního svátku 28. října 2023 státní vyznamenání České republiky i několika osobnostem vědy a kultury. Tři z nich jsou přímo spojeny s Akademií věd ČR – mikrobioložka Helena Tlaskalová-Hogenová, astrofyzik Jiří Grygar a chemička Hana Dvořáková.

Všichni jmenovaní vědci dostali Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Helena Tlaskalová-Hogenová působí v Mikrobiologickém ústavu AV ČR a dlouhodobě se zabývá slizniční a vývojovou imunologií. Úspěchů se svým týmem dosáhla ve výzkumu střevní imunity. Důležité jsou zejména její výsledky týkající se vlivu mikrobioty a potravinových antigenů na vývoj imunity a poznatky o imunopatologii střeva ve vztahu k celiakii, Crohnově chorobě nebo ulcerózní kolitidě.  

Helena Tlaskalová-Hogenová
Helena Tlaskalová-Hogenová působí v Mikrobiologickém ústavu AV ČR.

Jiří Grygar působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Jeho vědeckým oborem je astrofyzika, dlouhodobě aktivně popularizuje astronomii, věnuje se také vztahu vědy a víry. Je členem Učené společnosti ČR, v letech 2004–2008 jí předsedal. Je také členem Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Jiří Grygar
Jiří Grygar působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Hana Dvořáková v minulosti pracovala v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a v týmu Antonína Holého se podílela na vývoji antivirotik. Prostředky získané z podílu na licenčních poplatcích za antivirová léčiva vložila do Nadace Experientia, která podporuje nadané vědkyně a vědce. Hana Dvořáková v současné době přednáší na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Hana Dvořáková
Hana Dvořáková spolupracovala s Antonínem Holým v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Seznam všech oceněných zveřejnily webové stránky prezidenta republiky.  

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Fotoarchiv KPR, foto Tomáš Fongus
Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce