Zahlavi

Publikace Nakladatelství Academia zvítězily v soutěži Slovník roku

12. 02. 2024

Celkem dvanáct knih Nakladatelství Academia uspělo v 29. ročníku soutěže Slovník roku 2022–2023. Tituly z produkce domovského nakladatelství Akademie věd ČR obsadily i obě první místa: hlavní cenu přiřkla odborná porota publikacím Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu a Motýli a housenky střední Evropy VI. Drobní motýli II.

Dějiny ruské emigrace v meziválečném Československu zkoumají badatelé ve Slovanském ústavu AV ČR od roku 1993. Oceněný slovník Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu od Dany Haškové předkládá biografické údaje emigrantů, kteří se podíleli na rozvoji československé vědy, kultury a umění či se účastnily politického nebo spolkového života. Jejich osudy představila i výstava Nová vlast Československo, kterou v roce 2023 Slovanský ústav organizoval. „Postoj meziválečné společnosti k emigraci byl většinou kladný, vztah k Rusku byl úplně jiný než teď,“ podotýká Dana Hašková.

Unikátní šestidílná řada Motýli a housenky střední Evropy vycházela v Nakladatelství Academia od roku 2007. Uzavírá ji svazek Drobní motýli II od autorů Jana Šumpicha, Jana Lišky, Zdeňka Laštůvky a Aleše Laštůvky. Kompletní série atlasů, která nemá ve střední Evropě obdoby, poskytuje základní informace o všech čeledích a naprosté většině středoevropských druhů motýlů. Hlavní cenu Slovníku roku publikace získala i s přihlédnutím k dalším knihám ze série.

V soutěži se umístilo také dalších deset knih z Nakladatelství Academia. Třetí místo například získaly Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava od Pavla Janouška a kolektivu autorů, loňská kniha roku Cen Nakladatelství Academia. První místo Ceny poroty za encyklopedii přírodovědnou připadlo publikacím Lea Bureše Fenomén Velká kotlina.

Do 29. ročníku soutěže Slovník roku, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů, bylo přihlášeno celkem 55 titulů. Odborná porota zasedala 2. února 2024. Ceny pořadatelé předají laureátům na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2024 v pátek 24. května 2024. Žebříček oceněných publikací naleznete zde.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Nakladatelství Academia

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce