Zahlavi

Místopředsedkyně Akademie věd ČR Ilona Müllerová převzala Cenu města Brna

31. 01. 2024

Cenu města Brna získávají pravidelně významné osobnosti, jež svázaly svůj život s jihomoravskou metropolí a přispívají k posílení jejího dobrého jména. Mezi 13 letošními laureáty, kteří 30. ledna 2024 ocenění převzali, byla také místopředsedkyně AV ČR pro první vědní oblast Ilona Müllerová. Spolu s ní cenu obdržel rovněž literární vědec Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Téměř třetina světové produkce elektronových mikroskopů se vyrábí v Brně, odkud putují do celého světa. Do rozvoje tohoto odvětví se výrazně zapsala i Ilona Müllerová, která mimo jiné vedla v letech 2012–2021 Ústav přístrojové techniky AV ČR.

Zasloužila se o vývoj, realizaci a využití metody rastrovací elektronové mikroskopie pomalými elektrony. Otevřela tak možnost studia hmoty pomocí zcela nových kontrastů s vysokým prostorovým rozlišením. „Tento princip dnes využívají všichni světoví výrobci elektronových mikroskopů, podařilo se mi tedy efektivně propojit svět vědy a praktického využití v průmyslu,“ uvádí Ilona Müllerová. Právě transfer znalostí a technologií má jako členka Akademické rady v gesci.

Význam objevů a aktivit Ilony Müllerové pro Brno vyzdvihl i ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR Josef Lazar: „Paní doktorka Müllerová vědeckou prací, klíčovým objevem ve svém oboru a působením v managementu vědy a v poslední době také vědní politice významným způsobem přispěla ke slávě Brna – města, kde se daří špičkové vědě a inovacím.“

Ilona Müllerová
Ilona Müllerová (vlevo) a primátorka Brna Markéta Vaňková

Brno bylo a je místem působení nejen mnoha významných spisovatelů a básníků, ale i literárních vědců. Jedním z nich je Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který se specializuje na moderní českou a středoevropskou literaturu. Nejen o jeho výzkumech se můžete dozvědět více v podcastu Akademie věd.

Jiří Trávníček 
Jiří Trávníček

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Marie Schmerková; fotogalerii z ceremoniálu naleznete zde.

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce