Zahlavi

Ministerstvo školství ocenilo Julia Lukeše a Ondřeje Kudu z Akademie věd ČR

21. 11. 2023

Studenti, pedagogové i zkušení vědci získali od Mikuláše Beka ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou je předali 20. listopadu 2023 v Lichtenštejnském paláci. Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací si z ceremoniálu odnesli dva badatelé – Julius Lukeš a Ondřej Kuda.

„Věřím, že i přes ne úplně příznivé okolnosti a ekonomickou situaci budeme připraveni hledat recepty, abychom na našich vysokých školách vytvořili lepší podmínky jak pro špičkový výzkum a vzdělávání v akademických programech, tak pro vzdělávání v programech profesních,“ podotkl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Podle něj si obě větve zasluhují změny, které by zlepšily fungování terciárního vzdělávání.

Ocenění jeho resortu letos získalo celkem 21 osob. Kromě celoživotního přínosu ministerstvo vyzdvihlo práci studentů a absolventů, vysokoškolských pedagogů, popularizátorů a vynikajících vědců.

Prvotřídní věda
Obě udělené ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací připadly vědcům z Akademie věd ČR, kteří bádají v oblasti věd o živé přírodě – Juliu Lukešovi z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Ondřeji Kudovi z Fyziologického ústavu AV ČR.

Parazitolog Julius Lukeš, vedoucí laboratoře molekulární biologie prvoků, se zabývá jednobuněčnými parazity. Jeho výzkum má přínos pro genetickou biologii i biomedicínu.

Julius Lukeš
Mikuláš Bek, Julius Lukeš a Helena Langšádlová

Ondřej Kuda působí jako vedoucí oddělení metabolismu bioaktivních lipidů. Ocenění obdržel za výsledky výzkumu nových signálních lipidových molekul, které potlačují zánět a zlepšují metabolismus glukózy u pacientů s cukrovkou.


Ondřej Kuda

Ministerstvo tuto cenu uděluje od roku 1991 osobnostem, které získaly finanční podporu MŠMT a dosáhly v posledních pěti letech mimořádných výsledků.

Seznam všech laureátů naleznete na webu MŠMT.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce