Zahlavi

Magazín „Áčko“ zvítězil v soutěži firemní komunikace Czech Top 100

27. 11. 2023

V reprezentativních prostorách pražského Schebkova paláce se 23. listopadu 2023 uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 30. ročníku soutěže firemní komunikace Czech Top 100. První příčku v kategorii nejlepších firemních časopisů pro zákazníky získal oficiální čtvrtletník Akademie věd A / Magazín.

V hodnocení firemních časopisů se soutěžilo ve dvou kategoriích. Porota posuzovala jednak časopisy určené pro klienty a zákazníky, a jednak časopisy pro zaměstnance. V první jmenované kategorii se na nejvyšší příčce umístil časopis A / Magazín, oficiální čtvrtletník Akademie věd ČR. Magazín přináší informace o projektech z pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách. Vychází zdarma, a to v tištěné i elektronické podobě.

Časopis začal vycházet pod názvem A / Věda a výzkum v roce 2017, kdy nahradil do té doby existující  Akademický bulletin. V současné době jej čtenáři naleznou pod názvem A / Magazín – kde „Áčko“ odkazující k Akademii věd zůstalo zachováno.

Pomyslnou stříbrnou medaili si v téže kategorii odnesl časopis ČD pro vás (České dráhy), bronz putoval do Kongresového centra Praha za magazín Feel The Change. V kategorii časopisů pro zaměstnance se letos na první příčce umístil časopis GRID, který vydává společnost CTP Invest.

Porota soutěže Czech Top 100 hodnotila rovněž nejlepší výroční zprávy – v tištěné (vítězem se stala společnost CTP Invest) a elektronické verzi (Škoda Auto). V samostatné kategorii neziskového sektoru vyhrála výroční zpráva SOS Dětské vesničky. Novinkou letošního ročníku byla další samostatná kategorie – zprávy o udržitelnosti. Čestné uznání za tištěnou verzi získala společnost Penny Market a stejnou formu ocenění za elektronickou verzi CocaCola HBC.

Posláním společnosti Czech Top 100 je poskytovat odborný, rychlý, stručný a dostatečně reprezentativní přehled o subjektech české ekonomiky, které tvoří její páteř. Hlavní činností společnosti je na základě vybraných ekonomických ukazatelů a objektivních měřítek vytvářet a vyhlašovat žebříčky, které poskytují věrohodné informace o vývoji české ekonomiky a o jednotlivých podnikatelských subjektech v komparativním měřítku. Nejlepší výroční zprávy a firemní časopisy ocenila společnost již po třicáté.

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Czech Top 100

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce